Wij zijn de Kerk

August 13, 2017 Ab Meerbeek Rotterdam


Wij gaan niet naar de kerk, wij zijn de kerk!

Omstreeks die tijd sloeg ​koning​ ​Herodes​ de hand aan sommigen van de ​gemeente​ om hen kwaad te doen. En hij doodde Jakobus, de broer van ​Johannes, met het ​zwaard.
En toen hij zag dat het de ​Joden​ welgevallig was, ging hij verder door ook ​Petrus​ te grijpen (het waren de dagen van de ongezuurde broden); en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de ​gevangenis​ en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier ​soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus​ werd dus in de ​gevangenis​ bewaakt; maar door de ​gemeente​ werd voortdurend voor hem tot God ​gebeden. Toen ​Herodes​ hem zou voorleiden, sliep ​Petrus​ die nacht tussen twee ​soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de ​gevangenis. En zie, er stond een ​engel​ van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door ​Petrus​ in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de ​engel​ zei tegen hem: Doe uw ​gordel​ om en bind uw ​sandalen​ aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw ​bovenkleed​ om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de ​engel​ plaatsvond, maar hij dacht dat hij een ​visioen​ zag.

Handelingen 12:1-9 (HSV)