SLEUTELS VOOR OPWEKKING | Valentine Sunday

February 14, 2016 Ab Meerbeek Rotterdam

Doelen stellen is belangerijk.
Samen werken met Jezus Christus.

1. Opwekking kan behaald worden met:
Het is een bijgevolg van Jezus te leren kennen en Zijn Kracht die Hem uit de dood doen opstaan.
Ik hou mijn blijdschap vast in elke situatie omdat ik Christus heb leren kennen.

1 Kor 4:10

Gebedsleven verandert.

2. Heb een nederige houding
Bewogen met de noden van mensen. Soms iets kleins doen zodat God iets groots kan doen.
We denken soms te geestelijk terwijl God de alledaagse dingen wilt gebruiken.
We zijn gezegend om anderen te zegenen.
Afhankelijk zijn van God's Geest. Liefde en een nederige hart... Leidt naar connecten met anderen.

3. Wees volhardend
Juist in oorlogen, in strijd wordt je versterkt.
Door te trainen en volharden wordt je sterk, in de naam van Jezus
Paulus zegt, ik hou vol.

4. Wees moedig en doe het
God wilt dat we iets grijpen, om het toe te eigenen. God heeft een plan voor uw leven. Volhouden en niet opgeven. Door worstelen maar niet opgeven, want we hebben een grote Heer die met ons strijd.

5. Heb een nuchtere houding
Wees nuchter zodat je kan bidden, zegt de bijbel.
Paulus zegt, ik beeld het me niet in dat ik het al heb bereikt.

6. God kijkt naar mensen die opwekking willen. Zoek eerst Gods koninkrijk. En blijf elkaar aanmoedigen.

7. Werk een verterend passie om de doel te bereiken.
Kunnen we datgene achterlaten wat achter ons ligt?
Als we in het verleden blijven hangen dat gaan we niet vooruit.
Paulus, zegt dat hij het verleden achter zich laat. En dan kan richten op de toekomst!

Maar 1 ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt op wat voor me ligt.