Living Life’s Seasons

14939430_958692707574008_5228650542024706029_o
14939430_958692707574008_5228650542024706029_o
October 29, 2017 ()Bible Text: Johannes 15:1-8 | Download


Zo kunnen jullie de mensen dus herkennen aan hun vruchten. Hun vrucht is: hun manier van leven.
Mattheus 7:20 (BB)

Jezus zei: "IK BEN de echte wijnstruik en mijn Vader is de wijnboer. Elke tak aan Mij waar geen vruchten aan groeien, haalt Hij weg. Elke tak waar wel vruchten aan groeien, snoeit Hij. Hij maakt hem schoon van alles wat daar niet mag groeien. Zo gaan er nog meer vruchten aan die tak groeien. Jullie zijn al schoon door wat Ik jullie heb gezegd.
Johannes 15:1-3 (BB)

1. Seizoen van Wortelen
Ik blijf in jullie. Blijf nu ook in Mij. Als een tak niet aan de wijnstruik blijft vastzitten, kunnen er geen vruchten aan groeien. Zo kan er ook geen vrucht aan jullie groeien, als jullie niet in Mij blijven.
Johannes 15:4 (BB)

En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn te doen.
Hebreeën 10:25a (BB)

2. Seizoen van Groeien
IK BEN de wijnstruik en jullie zijn de takken. Als jullie in Mij blijven en Ik in jullie blijf, zal er veel vrucht aan jullie groeien. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen. Als jullie niet in Mij blijven, verdrogen jullie. Verdroogde takken worden weggegooid en verbrand.
Johannes 15:5,6 (BB)

Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil. Want de laatste dag komt eraan.
Hebreeën 10:25b (BB)

Groeien in geloof - 2 Thessalonicenzen 1:3
Groeien in kennis - Kolossenzen. 1:10
Groeien in genade - 2 Petrus. 3:18

3. Seizoen van Bloeien
Maar als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen.
Johannes 15:7 (BB)

4. Seizoen van Vruchtdragen
Het eert mijn Vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
Johannes 15:8 (BB)

De rest viel in goede aarde. En toen het opkwam, werden het mooie, volle planten waar veel graan in zat, wel 30, 60 en 100 keer zoveel als dat er gezaaid was.
Markus 4:8 (BB)

Ik (Paulus) heb het geloof in jullie hart geplant. Apollos heeft jullie geloof verzorgd. Maar God zorgde voor de groei van jullie geloof. Daarom is degene die plant niet belangrijk, en degene die verzorgt ook niet. Alleen God is belangrijk, want Hij zorgt voor de groei. Maar de planter en de verzorger zijn wel allebei nodig. En allebei zullen ze hun eigen beloning krijgen voor het werk dat ze hebben gedaan. Zo zijn wij dus Gods medewerkers. En jullie zijn Gods akker waarop Híj werkt.
1 Korintiërs 3:6-9 (BB)

Ondanks de Angst

IMG_9414
IMG_9414
October 1, 2017 ()Bible Text: Nehemia 2:1-10 | Download

Series:


NEHEMIA SERIES - DEEL 4

In de maand Nisan, toen Artasasta 20 jaar koning was, schonk ik zoals gewoonlijk de wijn in voor de koning. Ik gaf hem de beker aan. Nu had de koning mij nog nooit eerder bedroefd gezien. 2 Daarom zei de koning tegen mij: "Wat kijk je somber. Wat is er? Je bent niet ziek, dus ben je zeker bedroefd." 3 Ik schrok erg en zei tegen de koning: "Mijn heer de koning, leef in eeuwigheid! Ik kan niet anders! Want de stad waar mijn voorvaders begraven liggen, ligt in puin en de stadspoorten zijn verbrand!" 4 De koning vroeg: "Kan ik iets voor je doen?" Ik bad tot de God van de hemel en zei toen tegen de koning: 5 "Zou u mij alstublieft naar Juda willen laten gaan, naar de stad waar mijn voorvaders begraven liggen? Ik zou die stad graag willen herbouwen!"
6 De koning zei tegen mij, terwijl zijn vrouw naast hem zat: "Hoelang zal de reis duren? Wanneer denk je terug te komen?" Ik zei hem hoelang ik wilde wegblijven. (Nehemia bleef twaalf jaar weg. Lees Nehemia 5:14) Toen gaf hij mij toestemming om naar Juda te gaan. 7 En ik vroeg de koning: "Wilt u mij alstublieft brieven meegeven voor de bestuurders van de provincie ten zuiden van de Rivier, (dat is de rivier de Eufraat) dat ze me toestemming geven om door hun gebied te trekken totdat ik in Juda kom. 8 En wilt u mij ook een brief geven voor Asaf, de opzichter van het bos van de koning, dat hij mij hout geeft voor de poortdeuren van de tempel, voor het dak, voor de muur van de stad en voor het huis waar ik zolang zal wonen." En de koning gaf mij deze brieven, omdat mijn God met mij was.
9 Ik kwam bij de bestuurders van het gebied ten zuiden van de Rivier. Ik gaf hun de brieven van de koning. De koning had mij ook soldaten en ruiters meegegeven. 10 Toen Sanballat uit Bet-Horon en zijn Ammonitische ambtenaar Tobia (Waarschijnlijk waren Sanballat en Tobia bestuurders in het gebied van Jeruzalem. Misschien waren ze tegen de herbouw van Jeruzalem omdat ze bang waren hun macht te verliezen) dat hoorden, waren zij er woedend over dat er iemand was gekomen om iets goeds te doen voor de Israëlieten.

Nehemia 2:1-10 (BB)

Ik schrok erg en zei tegen de koning: "Mijn heer de koning, leef in eeuwigheid!
Nehemia 2:3a (BB)

De koning vroeg: "Kan ik iets voor je doen?" Ik bad tot de God van de hemel
Nehemia 2:4a (BB)

God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het!
Efeze 3:20-21 (BB)

De Kunst van het Wachten

IMG_8984
IMG_8984
September 17, 2017 ()Bible Text: Psalmen 5:4 | Download

Series:


NEHEMIA SERIES - DEEL 3

Heer, 's morgens hoort U mij al roepen.
's Morgens vertel ik U wat ik op mijn hart heb.
Dan wacht ik op uw antwoord.

Psalmen 5:4 (BB)

Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef ​rouw, dagen lang. Ook ​vastte​ en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels
Nehemia 1:4 (NBG)

God doet niet aan vertraging, Hij doet aan de juiste timing.

1. God heeft je voorbereid voor dit seizoen.
God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt.
Filippenzen 1:6 (BB)

2. Nehemia bereide zichzelf voor in gebed.
Het is belangrijk dat we Hem steeds beter leren kennen. Want dan kan Hij ons door zijn goddelijke kracht ook steeds meer helpen. Hij zal ons dan alles kunnen geven wat we nodig hebben om te leven zoals Hij het wil en om Hem te dienen.
2 Petrus 3:9 (BB)

3. Heb een ‘actief wachtende’ houding.
Maar ik doe maar één ding: ik vergeet wat voorbij is en strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is: het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die Hij mij heeft gegeven. Dat zouden we allemaal als doel moeten hebben als we geestelijk volwassen zijn. Het kan zijn dat jullie er op één of ander punt nog anders over denken. Maar dan zal God het jullie nog wel duidelijk maken. 
Maar we moeten in eenheid verder gaan met wat we nu alvast hebben bereikt!

Filippenzen 3:13-16 (BB)

Maar denk nu niet meer aan wat Ik vroeger heb gedaan. 19 Let op, Ik ga nieuwe dingen doen! Nu gaan die beginnen! Let goed op! Ik zal een weg maken in de woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis.
Jesaja 43:18-19 (BB)

Behaalde Successen uit het Verleden…

IMG_1602
IMG_1602
August 6, 2017 ()Bible Text: Johannes 14:26 | Download


Tot nu toe hebben we in de vorige preken mogen leren dat:
1. De Heilige Geest is het bewijs dat we gered zijn.
De ​heilige​ Geest​ is het bewijs dat we Gods ​kinderen​ zijn. Daardoor weten we dat we bij God horen, en dat hij ons wil redden. Laten we God voor zijn goedheid danken!
Efeze 1:14 (BGT)

2. Dat we kracht mogen ontvangen
Maar wanneer de ​heilige​ Geest​ over jullie komt, zul je kracht krijgen…
Handelingen 1:8 (GNB)

Later zal de pleitbezorger, de ​heilige​ ​Geest​ die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Johannes 14:26 (NBV)

Toen het volk het kamp had opgebroken om de ​Jordaan​ over te trekken, gingen de ​priesters​ die de ​ark​ van het ​verbond​ droegen voor het volk uit. Zodra de ​priesters​ bij de ​Jordaan​ waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld – de ​Jordaan​ stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers –, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad ​Adam, die vlak bij Saretan ligt. Het water dat naar de ​Zoutzee​ ging, ofwel de ​Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van ​Jericho. De ​priesters​ die de ​ark​ van het ​verbond​ met de HEER droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de ​Jordaan​ staan, terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man.
Jozua 3:14-17 (NBV)

Nadat het hele volk de ​Jordaan​ was overgetrokken, zei de HEER tegen ​Jozua: ‘Kies nu twaalf mannen, één uit elke ​stam, en zeg hun dat ze van de plaats waar de ​priesters​ in de ​Jordaan​ staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven.’ Jozua​ liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke ​stam​ van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ​ark​ van de HEER, uw God, de ​Jordaan​ in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke ​stam​ van Israël. Ze zullen een ​gedenkteken​ voor u zijn. Wanneer uw ​kinderen​ later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de ​Jordaan​ werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ​ark​ van het ​verbond​ met de HEER. Vertel ze dat toen de ​ark​ de ​Jordaan​ in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig ​gedenkteken​ zijn.’
Jozua 4:1-7 (NBV)

BEHAALDE SUCCESSEN UIT HET VERLEDEN STAAN GARANT VOOR DE SUCCESSEN VAN DE TOEKOMST

Later zal de pleitbezorger, de ​heilige​ ​Geest​ die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Johannes 14:26 (NBV)

We are Family

IMG_2669
IMG_2669
July 16, 2017 ()Bible Text: Handelingen 1:8 | Download


maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.
Handelingen 1:8

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
Genesis 1:26-27 (NBG)

toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
Genesis 2:7 (NBG)

En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.
Genesis 2:18 (NBG)

Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens.
Genesis 2:21-22 (NBG)

Hij (Jezus) antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.
Mattheus 19:4-6 (verwijzing naar Genesis 2:24)(NBG)

En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde…
Genesis 1:28a (NBG)

Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.
1 Timotheus 5:8 (HSV)

Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
1 Timotheus 5:4 (NBG)

Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht tonen en aan het vorig geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben, want dit is welgevallig aan God.
1 Timotheus 5:4(NBG)

Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!
Jozua 24:15 (HSV)

Building community with each other, for each other, to reach others.

Het Vinden van je Nieuwe Seizoen

IMG_2394
IMG_2394
July 2, 2017 ()Bible Text: Handelingen 1:8 | Download

Overwinning is binnen bereik:
Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen...
- Handelingen 1:8a (NBV)

Stap uit de boot:
Petrus​ antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ ​Petrus​ stapte uit de ​boot​ en liep over het water naar ​Jezus​ toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’
- Mattheus 14:28-30 (NBV)

Wat we hier uit leren is, het is beter te falen in de Roeping/Bediening waarmee Jezus jou roept (om te gehoorzamen) dan succes te behalen buiten Zijn Roeping voor jou.
Want falen is geen einde in God’s roeping, maar een stap waarin Jezus zichzelf door ons heen kan tonen.

Je bent het waard:
Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze ​beker​ dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
- Mattheus 26:39 (NBV)

Het waren uiteindelijk ook niet de spijkers die Jezus aan het kruis hielden… het was Zijn Liefde voor ons… Hij had jou en mij in gedachte toen Hij daar hing.

De AntiHeld

15385477_991915087585103_1782446716700082048_o (1)
15385477_991915087585103_1782446716700082048_o (1)
June 18, 2017 ()Bible Text: Richteren 6:11-16 | Download


Je zal alleen de persoon zijn die je geroepen bent om te zijn en de dingen doen waar je geroepen voor bent om te doen wanneer je je identiteit verticaal bouwt. Horizontale identiteiten zullen je nooit de kracht geven die je nodig hebt en de voldoening geven in je ziel.

Op een dag kwam er een engel van de Heer naar de stad Ofra. Hij ging zitten onder de grote boom op het veld van Joas, een nakomeling van Abiëzer. Gideon, de zoon van Joas, was daar aan het werk. Hij sloeg graankorrels uit het koren. Hij wilde niet dat de Midjanieten het koren zouden zien. Daarom werkte hij in de bak waarin normal druiven geperst werden. De engel ging naar Gideon toe, en zei: ‘Je bent een dappere man. De Heer zal je helpen.’ Gideon antwoordde: ‘Maar mag ik u iets vragen? Als de Heer ons helpt, waarom gebeuren al deze vreselijke dingen dan? Onze voorouders hebben ons verteld dat de Heer wonderen doet, en dat hij ons uit Egypte bevrijd heeft. Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten, en worden wij onderdrukt door de Midjanieten. Waarom doet hij nu geen wonder?’ Toen sprak de Heer zelf via de engel tegen Gideon. De Heer zei: ‘Laat zien hoe dapper je bent. Bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht.’‘Maar Heer,’ antwoordde Gideon, ‘hoe moet ik Israël redden? Ik kom uit de onbelangrijkste familie van de stam Manasse, en ik ben ook nog de jongste!’ De Heer zei: ‘Jij zult de Midjanieten makkelijk verslaan. Het zal lijken of je maar tegen één man vecht. Want IK zal je helpen.’
- Richteren 6:11-16 (BGT)

Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.

- Psalmen 1:4

Vroeger waren jullie vreemdelingen, en hoorden jullie niet bij het volk van God. Maar dat is veranderd. Jullie horen er nu wel bij. Jullie zijn Gods kinderen, samen met de andere christenen.
- Efeze 2:19

Ben ik wel goed genoeg?

FullSizeRender
FullSizeRender
May 21, 2017 ()Bible Text: Romeinen 8:15,16 | Download


Jij en ik leven VANUIT Zijn acceptatie voor ons, niet VOOR de acceptatie van anderen.

En als wij ​kinderen​ zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van ​Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
Romeinen 8:17 (HSV)

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
1 Johannes 4:19 (NBV)

Psalmen 8

En Hij sprak deze ​gelijkenis​ tot hen en zei:
Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?
En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.
En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Lukas 15:3-7 (HSV)

God heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange ​slaven​ van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven om van ons zijn ​kinderen​ te maken. En als Gods ​kinderen​ ​bidden​ wij: ‘Abba, Vader!’ De ​heilige​ Geest​ geeft ons de zekerheid dat we Gods ​kinderen​ zijn.

Romeinen 8:15,16 (BGT)

David & Goliath

IMG_1051
IMG_1051
May 7, 2017 ()Bible Text: 1 Samuel 17:1-10 | Download


De Filistijnen verzamelden hun legers ​ten strijde​ en verzamelden zich in Socho, dat Juda toebehoort; zij sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka, in Efes-Dammim.
Maar ​Saul​ en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd.
De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde, en de vallei lag tussen hen in.
Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het ​leger​ van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath, uit Gath; zijn lengte was zes ​el​ en een span.
Hij had een ​bronzen​ ​helm​ op zijn hoofd, een geschubd ​harnas​ aan – het ​gewicht​ van het ​harnas​ was vijfduizend ​sikkel ​brons​ – hij droeg een ​bronzen​ ​scheenplaat​ boven zijn voeten en een ​bronzen​ werpspies op zijn schouders.
De schacht van zijn ​speer​ was als een weversboom, en de punt van zijn ​speer​ was van zeshonderd ​sikkel​ ijzer; en de schilddrager ging voor hem uit.
Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe; hij zei tegen hen: Waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaren van ​Saul? Kiest u een man uit die naar mij toe komt.
Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot ​slaven​ zijn, maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot ​slaven​ zijn en ons dienen.
Verder zei de Filistijn: Heden hoon ik de gelederen van Israël: Geef mij een man om samen te vechten!

1 Samuel 17:1-10 (HSV)

de ​duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
1 Petrus 5:8b (HSV)

Bied weerstand aan de ​duivel​ en hij zal van u wegvluchten.
Jakobus 4:7b (HSV)

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
Bekleed u met de hele ​wapenrusting​ van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de ​duivel.
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en ​bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van ​het kwaad​ in de hemelse gewesten.
Neem daarom de hele ​wapenrusting​ van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van ​het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de ​gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het ​Evangelie​ van de ​vrede.
Neem bovenal het ​schild​ van het geloof op, waarmee u alle vurige ​pijlen​ van de boze zult kunnen uitblussen.
En neem de ​helm​ van de zaligheid, en het ​zwaard​ van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle ​gebed​ en smeking ​bidt​ in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle ​heiligen.

Efeziërs 6:10-18 (HSV)

Vertrouw op de HEER met heel je ​hart, steun niet op eigen inzicht.
Spreuken 3:5 (NBV)

Love Made a Way | Pasen

IMG_0769
IMG_0769
April 15, 2017 ()Bible Text: 1 Johannes 4:9-12 |

Hierin is de ​liefde​ van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de ​liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze ​zonden.
Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar ​liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar ​liefhebben, blijft God in ons en is Zijn ​liefde​ in ons volmaakt geworden.

1 Johannes 4:9-12 (HSV)

God heeft niets nodig:
Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft,
Handelingen 17:25a (HSV)

Wij hebben God nodig:
En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;
Genesis 1:26 (HSV)

Liefde oneindig:
Met eeuwige ​liefde​ heb Ik u liefgehad,
Jeremiah 31:3b (HSV)

Gerechtvaardigd:
En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.
Romeinen 8:30 (HSV)

Have Faith!

IMG_0497
IMG_0497
April 2, 2017 ()Bible Text: Mattheus 13:31-32 | Download

De Dikke van Dalen:
1 het vertrouwen in de waarheid van iets
2 een vast en innig vertrouwen op God

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
Hebreeën 11:1 (NBG)

Hij hield hun een andere ​gelijkenis​ voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker ​zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’
Mattheus 13:31-32 (NBV)

Jezus​ ging naar de stad waar zijn ​familie​ woonde. Zijn ​leerlingen​ gingen met hem mee. Op ​sabbat​ gingen ze naar de ​synagoge. Daar gaf ​Jezus​ de mensen uitleg over God.
Veel mensen die ​Jezus​ hoorden spreken, waren erg verbaasd. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Hoe weet hij dat allemaal? Hoe komt hij aan die wijsheid? En hoe zit het met al die wonderen die hij doet? Hij is toch de timmerman, de zoon van Maria? Zijn broers zijn ​Jakobus, Joses, Judas en Simon. En zijn zussen wonen hier bij ons.’
De mensen daar wilden niets met ​Jezus​ te maken hebben. Daarom zei ​Jezus: ‘Een ​profeet​ wordt door iedereen met respect behandeld. Behalve door de mensen in zijn eigen stad en door zijn eigen ​familie.’
Jezus​ kon in die stad geen enkel wonder doen. Hij maakte alleen een paar zieken beter door zijn handen op hun hoofd te leggen. Hij was verbaasd dat de mensen in die stad helemaal geen geloof hadden.

Markus 6:1-6 (BGT)

De groep van gelovigen was één van ​hart​ en ziel…
Handelingen 4:32a (GNB)

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
Mattheus 28:19 (HSV)