Grace that Empowers

IMG_2490
IMG_2490
July 9, 2017 ()Bible Text: Kolosenzen 3:12-17 | Download


If you don’t let grace rule your life, you won’t let it rule your relationships.

Moge de ​Heer​ uw ​liefde​ voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw ​liefde​ even overvloedig wordt als onze ​liefde​ voor u.
1 Tessalonicenzen 3:12 (NBV)

Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Spreuken 3:27 (NBV)

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
Efeze 3:16 (NBV)

Je hebt niet meer dan mijn ​genade​ nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.
2 Korintiers 12:9 (NBV)

Omdat God u heeft ​uitgekozen, omdat u zijn ​heiligen​ bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en ​vergeef​ elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de ​Heer​ u ​vergeven​ heeft, moet u elkaar ​vergeven. En bovenal, kleed u in de ​liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw ​hart​ de ​vrede​ van ​Christus​ heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat ​Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw ​hart​ psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol ​genade​ ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de ​Heer​ ​Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Kolosenzen 3:12-17 (NBV)

Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
Efeziers 4:29 (NBV)