Thuiskomen

IMG_1594
IMG_1594
May 28, 2017 ()Bible Text: Deuteronomium 12:9,10 | Download


Weliswaar bent u nu nog niet binnen de veilige grenzen van het gebied dat de HEER, uw God, u zal geven, maar straks steekt u de ​Jordaan​ over om u in het land dat de HEER u in eigendom geeft, te vestigen. Als hij u eenmaal ​vrede​ heeft gegeven door u te verlossen van de vijanden die u omringen, en u leeft er ongestoord,
Deuteronomium 12:9,10 (NBV)

En de HEER gaf hun ​vrede​ aan al hun grenzen, precies zoals hij hun voorouders beloofd had. Geen van hun vijanden kon tegen hen standhouden, de HEER leverde al hun vijanden aan hen uit. Hij brak niet één van de beloften die hij Israël had gedaan. Hij deed ze alle gestand.
Jozua 21:44,45 (NBV)

Een koninkrijk van ​priesters​ zul je zijn, een ​heilig​ volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over.
Exodus 19:6 (NBV)

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker. Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem: ‘Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa, in de woestijn, toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien. Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen. Ik zei: “Het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen.” En ik zwoer in mijn woede: “Nooit gaan zij mijn rustplaats binnen!”’
Psalmen 95:6-11 (NBV)