Strijd de goede strijd

23509474_760415244160498_6036646559156508035_o
23509474_760415244160498_6036646559156508035_o
November 12, 2017 ()Bible Text: 1Tim 6:11-12 , Spreuk 14:12 , Gen 1:31 , 2Tim 4:7-8. |

"Strijd de goede strijd"
door Enzo Pignato

Spoel door tot 40 min voor de preek.

'Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. ' 1 Timoteüs 6:11-12 

'Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. ' Spreuken 14:12 

'En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.' Genesis 1:31 

'Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. ' 2 Timoteüs 4:7-8