Wij zijn de Kerk

IMG_3261
IMG_3261
August 13, 2017 ()Bible Text: Handelingen 12:1-9 | Download


Wij gaan niet naar de kerk, wij zijn de kerk!

Omstreeks die tijd sloeg ​koning​ ​Herodes​ de hand aan sommigen van de ​gemeente​ om hen kwaad te doen. En hij doodde Jakobus, de broer van ​Johannes, met het ​zwaard.
En toen hij zag dat het de ​Joden​ welgevallig was, ging hij verder door ook ​Petrus​ te grijpen (het waren de dagen van de ongezuurde broden); en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de ​gevangenis​ en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier ​soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus​ werd dus in de ​gevangenis​ bewaakt; maar door de ​gemeente​ werd voortdurend voor hem tot God ​gebeden. Toen ​Herodes​ hem zou voorleiden, sliep ​Petrus​ die nacht tussen twee ​soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de ​gevangenis. En zie, er stond een ​engel​ van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door ​Petrus​ in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de ​engel​ zei tegen hem: Doe uw ​gordel​ om en bind uw ​sandalen​ aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw ​bovenkleed​ om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de ​engel​ plaatsvond, maar hij dacht dat hij een ​visioen​ zag.

Handelingen 12:1-9 (HSV)

Het voorbeeld van dienen

20170611 AbMeerbeek
20170611 AbMeerbeek
June 11, 2017 ()

Twee diensten:
Ochtendsessie NL met Indonesische vertaling door br. Ab Meerbeek :

 • Romans 12:7
 • 1 Samuel 1:10
 • 1 Samuel 1:20
 • 1 Samuel 1:27-28
 • Jak. 5:12
 • Prediker/Ecclesiastes 5:4
 • 1 Samuel 2:19
 • Luk. 2:40
 • 1 Samuel 2:11
 • Joh. 6:9
 • Richteren/Hakim 13:8

+ Middagsessie NL + Mededelingen door br.Arend Bakker: " Een zaadje planten "

SLEUTELS VOOR OPWEKKING | Valentine Sunday

10321042_795388463904434_1623074885613617769_o
10321042_795388463904434_1623074885613617769_o
February 14, 2016 ()Bible Text: Filippenzen 3:10-14 |

Doelen stellen is belangerijk.
Samen werken met Jezus Christus.

1. Opwekking kan behaald worden met:
Het is een bijgevolg van Jezus te leren kennen en Zijn Kracht die Hem uit de dood doen opstaan.
Ik hou mijn blijdschap vast in elke situatie omdat ik Christus heb leren kennen.

1 Kor 4:10

Gebedsleven verandert.

2. Heb een nederige houding
Bewogen met de noden van mensen. Soms iets kleins doen zodat God iets groots kan doen.
We denken soms te geestelijk terwijl God de alledaagse dingen wilt gebruiken.
We zijn gezegend om anderen te zegenen.
Afhankelijk zijn van God's Geest. Liefde en een nederige hart... Leidt naar connecten met anderen.

3. Wees volhardend
Juist in oorlogen, in strijd wordt je versterkt.
Door te trainen en volharden wordt je sterk, in de naam van Jezus
Paulus zegt, ik hou vol.

4. Wees moedig en doe het
God wilt dat we iets grijpen, om het toe te eigenen. God heeft een plan voor uw leven. Volhouden en niet opgeven. Door worstelen maar niet opgeven, want we hebben een grote Heer die met ons strijd.

5. Heb een nuchtere houding
Wees nuchter zodat je kan bidden, zegt de bijbel.
Paulus zegt, ik beeld het me niet in dat ik het al heb bereikt.

6. God kijkt naar mensen die opwekking willen. Zoek eerst Gods koninkrijk. En blijf elkaar aanmoedigen.

7. Werk een verterend passie om de doel te bereiken.
Kunnen we datgene achterlaten wat achter ons ligt?
Als we in het verleden blijven hangen dat gaan we niet vooruit.
Paulus, zegt dat hij het verleden achter zich laat. En dan kan richten op de toekomst!

Maar 1 ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt op wat voor me ligt.

Bijbelstudie “HUWELIJK” 1: Mannen.

20151023 BS Trouwen 1
20151023 BS Trouwen 1
October 23, 2015 ()Bible Text: Efe 4:32 |

Bijbelstudie over het "HUWELIJK" door Ab & Marcia Meerbeek bij LIFEHOUSE Amsterdam. Dit is de eerste sessie in een serie van 2 en gaat over: "Mannen".
Volgende maand volgt deel 2, u bent van harte welkom om te komen.
Download hier ook het werkblad en beantwoord de vragen (klik op "Notes" bovenaan deze tekst).