Laat los en laat achter

November 26, 2017 Patrick Styns Amsterdam

"Laat los en laat achter" Door br. Patrick Styns

'En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! ' Handelingen 10:13

'Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren , en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren , en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. ' Jeremia 29:11-14 

'dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, ' Efeziërs 4:22-23 

'Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht. ' Spreuken 13:20 

'Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. ' Galaten 2:20