Het Vinden van je Nieuwe Seizoen

July 2, 2017 Ps. Michael Tan Rotterdam

Overwinning is binnen bereik:
Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen...
- Handelingen 1:8a (NBV)

Stap uit de boot:
Petrus​ antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ ​Petrus​ stapte uit de ​boot​ en liep over het water naar ​Jezus​ toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’
- Mattheus 14:28-30 (NBV)

Wat we hier uit leren is, het is beter te falen in de Roeping/Bediening waarmee Jezus jou roept (om te gehoorzamen) dan succes te behalen buiten Zijn Roeping voor jou.
Want falen is geen einde in God’s roeping, maar een stap waarin Jezus zichzelf door ons heen kan tonen.

Je bent het waard:
Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze ​beker​ dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
- Mattheus 26:39 (NBV)

Het waren uiteindelijk ook niet de spijkers die Jezus aan het kruis hielden… het was Zijn Liefde voor ons… Hij had jou en mij in gedachte toen Hij daar hing.