De Kunst van het Wachten

September 17, 2017 Ps. Michael Tan Rotterdam


NEHEMIA SERIES - DEEL 3

Heer, 's morgens hoort U mij al roepen.
's Morgens vertel ik U wat ik op mijn hart heb.
Dan wacht ik op uw antwoord.

Psalmen 5:4 (BB)

Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef ​rouw, dagen lang. Ook ​vastte​ en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels
Nehemia 1:4 (NBG)

God doet niet aan vertraging, Hij doet aan de juiste timing.

1. God heeft je voorbereid voor dit seizoen.
God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt.
Filippenzen 1:6 (BB)

2. Nehemia bereide zichzelf voor in gebed.
Het is belangrijk dat we Hem steeds beter leren kennen. Want dan kan Hij ons door zijn goddelijke kracht ook steeds meer helpen. Hij zal ons dan alles kunnen geven wat we nodig hebben om te leven zoals Hij het wil en om Hem te dienen.
2 Petrus 3:9 (BB)

3. Heb een ‘actief wachtende’ houding.
Maar ik doe maar één ding: ik vergeet wat voorbij is en strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is: het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die Hij mij heeft gegeven. Dat zouden we allemaal als doel moeten hebben als we geestelijk volwassen zijn. Het kan zijn dat jullie er op één of ander punt nog anders over denken. Maar dan zal God het jullie nog wel duidelijk maken. 
Maar we moeten in eenheid verder gaan met wat we nu alvast hebben bereikt!

Filippenzen 3:13-16 (BB)

Maar denk nu niet meer aan wat Ik vroeger heb gedaan. 19 Let op, Ik ga nieuwe dingen doen! Nu gaan die beginnen! Let goed op! Ik zal een weg maken in de woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis.
Jesaja 43:18-19 (BB)