Behaalde Successen uit het Verleden…

August 6, 2017 Ps. Michael Tan Rotterdam


Tot nu toe hebben we in de vorige preken mogen leren dat:
1. De Heilige Geest is het bewijs dat we gered zijn.
De ​heilige​ Geest​ is het bewijs dat we Gods ​kinderen​ zijn. Daardoor weten we dat we bij God horen, en dat hij ons wil redden. Laten we God voor zijn goedheid danken!
Efeze 1:14 (BGT)

2. Dat we kracht mogen ontvangen
Maar wanneer de ​heilige​ Geest​ over jullie komt, zul je kracht krijgen…
Handelingen 1:8 (GNB)

Later zal de pleitbezorger, de ​heilige​ ​Geest​ die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Johannes 14:26 (NBV)

Toen het volk het kamp had opgebroken om de ​Jordaan​ over te trekken, gingen de ​priesters​ die de ​ark​ van het ​verbond​ droegen voor het volk uit. Zodra de ​priesters​ bij de ​Jordaan​ waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld – de ​Jordaan​ stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers –, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad ​Adam, die vlak bij Saretan ligt. Het water dat naar de ​Zoutzee​ ging, ofwel de ​Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van ​Jericho. De ​priesters​ die de ​ark​ van het ​verbond​ met de HEER droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de ​Jordaan​ staan, terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man.
Jozua 3:14-17 (NBV)

Nadat het hele volk de ​Jordaan​ was overgetrokken, zei de HEER tegen ​Jozua: ‘Kies nu twaalf mannen, één uit elke ​stam, en zeg hun dat ze van de plaats waar de ​priesters​ in de ​Jordaan​ staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven.’ Jozua​ liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke ​stam​ van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ​ark​ van de HEER, uw God, de ​Jordaan​ in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke ​stam​ van Israël. Ze zullen een ​gedenkteken​ voor u zijn. Wanneer uw ​kinderen​ later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de ​Jordaan​ werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ​ark​ van het ​verbond​ met de HEER. Vertel ze dat toen de ​ark​ de ​Jordaan​ in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig ​gedenkteken​ zijn.’
Jozua 4:1-7 (NBV)

BEHAALDE SUCCESSEN UIT HET VERLEDEN STAAN GARANT VOOR DE SUCCESSEN VAN DE TOEKOMST

Later zal de pleitbezorger, de ​heilige​ ​Geest​ die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Johannes 14:26 (NBV)