header-leader-pastor

 

Ps. John T.H. Tan verhuisde in 1964, na zijn voortgezet onderwijs in Surabaya (Indonesië), naar Europa om zijn vervolgstudie te gaan doen. Na één jaar in Keulen (Duitsland) te hebben voorbereid, kon hij vervolgens naar Nederland toe om aan de toenmalige TH-Delft te gaan studeren. Hierna had hij psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen gestudeerd.

Waarom de studie psychologie? Als toenmalige ongelovige, waren leven en dood voor hem onvatbare en mysterieuze begrippen. Door de psychologie hoopte hij iets te weten te komen over het hoe en waarom van het leven. Zodoende hopende om vragen als ‘waarom leef je?’, ‘wat is het leven?’ en ‘wat is de dood?’ te kunnen beantwoorden. Halverwege deze studie ging hij voor een zomervakantie terug naar zijn ouderlijk huis in Indonesië. Hij trof daar zijn enige zus aan, die inmiddels één jaar als christen door het leven ging. God heeft haar in die bewuste vakantietijd toen midden in de nacht wakker gemaakt om voor haar jongere broertje John te gaan bidden. Geleid door de Heilige Geest, liet God haar voor zijn bekering bidden en dat hij ook als Gods dienstknecht gebruikt zal worden om Hem te dienen.

En Gods wonder geschiedde. Drie maanden later keerde Ps. John in Nederland terug en kwam tot geloof in de Heer Jezus. En weer zo’n drie maanden later kreeg hij op een bijzondere wijze de persoonlijke roeping van God om Hem te dienen. Hij ging in dat jaar naar de toenmalige Centrale Pinkster Bijbelschool (de huidige Azusa Theologische Hogeschool) en tijdens zijn laatste studiejaar heeft hij zijn toekomstige vrouw Atie Crompvoets, die toen ook aan dezelfde bijbelschool studeerde, ontmoet. God heeft hen tezamen gebracht en hen de roeping gegeven om als zendelingen naar Indonesië te gaan. Door hun persoonlijke redenen, echter, had Indonesië aanvankelijk niet hun voorkeur. Maar als dienstknecht en dienstmaagd van de Heer dien je toch naar Hem te leren luisteren en Hem te gehoorzamen. Zodoende zijn zij kort na hun huwelijk in januari 1973 naar Indonesië vertrokken. Beiden onbekend met het zendingsveld en de kerkelijke wereld in Indonesië. Zo heeft Ps. John inmiddels zijn Indonesisch verleerd en kende hij trouwens de Indonesische geestelijke en Bijbeltaal nog niet. Bovendien heeft de in Jakarta geboren zr. Atie de Indonesische taal nooit geleerd en gesproken, omdat zij als klein kind reeds naar Nederland is geëmigreerd.

Het heeft minstens drie maanden geduurd, voordat Ps. John zijn eerste preek in het Indonesisch had gehouden. Tijdens hun bediening als zendelingen en docenten van de bijbelschool Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah (Assemblies of God) te Malang in Oost-Java, werd hun oudste zoon, Michael, geboren. En in 1975 is het gezin voor een aantal jaren naar Nederland verhuisd. Ps. John ging vervolgens voor zijn verdere studie (Bachelor in Theology) naar Brussel en samen met zijn vrouw had hij in een pinkstergemeente in Groningen meegediend. In Groningen werd het gezin met de geboorte van hun tweede zoon, Timothy, uitgebreid. Het viertal verhuisde in 1978 weer terug naar Indonesië, waarbij het echtpaar hun werkzaamheden als docenten op dezelfde bijbelschool te Malang tot en met 1985 hebben hervat. Tijdens deze periode heeft God het gezin vervolgens met een derde kind gezegend die zij Patricia hebben genoemd.

Onbewust heeft het werken met Indonesische mensen zowel de roeping als de bewogenheid van Ps. John en zijn vrouw voor mensen uit Indonesië alleen maar versterkt. Dit leidde in 1985, toen het vijftal zich eindelijk permanent in Nederland had gevestigd, tot de roeping om hun werk voornamelijk onder en met Indonesische mensen en groepen te gaan doen. Zij zijn hun werk onder de Indonesische mensen in Amsterdam begonnen en God had hen verder naar Arnhem geleid en vervolgens naar Zwolle, waar zij hun eerste tweetalige Indonesische gemeente hadden gesticht met de naam Christengemeente Air Hidup. Uiteindelijk gaf God de opdracht om een gelijknamige gemeente in Amsterdam te stichten. En zo geschiedde het ontstaan van de JKI (Jemaat Kristen Indonesia) ‘Air Hidup’ gemeente in 1994. En in 1998 kwam de samenwerking met de GKPB (Gereja Kristen Perjanjian Baru) uit Indonesië tot stand. De gemeente werd vervolgens in 1999 uitgebreid met het stichten van de GKPB ‘Firman Hidup’ te Rotterdam. In 2012 is de gemeente Huis van Herstel Zwolle tot GKPB Nederland toegetreden en het heeft sindsdien de naam GKPB Huis van Herstel aangenomen. Op 24 mei 2015 zijn tijdens de eerste gezamenlijke ‘Churchday’  de gemeenten uit Amsterdam, Rotterdam en Zwolle verder gegaan onder de nieuwe naam LIFEHOUSE Nederland.

Als voorganger is Ps. John Tan samen met de LIFEHOUSE gemeenten in Nederland verbonden aan de VPE (Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten) en in Indonesië met de GKPB Indonesia. In de loop der jaren is Ps. John Tan verbonden aan verschillende Indonesische christelijke gemeenschappen en organisaties zoals: PPGI-Eropa (Gemeenschap van Indonesische bedieningen van kerken in Europa); PII-Eropa (Gemeenschap van de Evangelische kerken/organisaties in Europa); ACT-Fam (Gemeenschap van leidinggevenden van Indonesische kerken wereldwijd); IPC (Conferenties voor Indonesische voorgangers en leiders) en recentelijk in het samenwerkende verband van verscheidene Indonesische kerken in Nederland (PGIN). Daarnaast is Ps. John Tan voor 20 jaar lang de secretaris van de zendingsstichting ‘Sinar Anugerah’ (v/h. ‘Salam Aleikum’) geweest. Een stichting die vanaf 1964 tot op de dag van vandaag ondersteuning verleent aan kerken, voorgangers/evangelisten, bijbelscholen, weduwen/wezen en andere christelijke projecten in Indonesië. Heden ten dage stelt hij zich als adviseur voor deze stichting beschikbaar.