Welkom bij LIFEHOUSE

LIFE, omdat Jezus ons in de Bijbel beloofd heeft, dat Hij gekomen is, opdat wij ‘LEVEN’ zullen hebben en leven in overvloed. Het is niet alleen ons fysieke [lichaam] leven, zoals wij dat allen kennen, maar een leven dat ons hart [geest en ziel] kan raken. Een leven dat ons verandert en een nieuw, zinvol en doelgericht leven kan geven. Maar ook een leven dat ons verder kan brengen dan alleen het leven hier op aarde. Het is het eeuwige leven in de hemel bij God, de Vader. Dit leven dat Hij ons beloofd heeft, geeft Hij ons in overvloed. Overvloed, omdat Hij, als onze Schepper en hemelse Vader weet, wat wij nodig hebben. En Hij geeft het ons vanuit Zijn hemelse rijkdom, meer dan wij kunnen bidden en beseffen. Met andere woorden, het is een leven van God met een meerwaarde voor ons, die geloven!
Johannes 10:10b • 1 Johannes 1:1-3 • Filippenzen 4:19 • Mattheüs 6:33 • Efeziërs 3:20

HOUSE, omdat wij in dit Huis van God een ‘THUIS’ willen zijn voor allen die dat leven in Jezus zoeken en gevonden hebben. En dat wij samen ‘Familie van God’ mogen zijn: ‘We are Family’. Wees WELKOM!
1 Kronieken 22:1

De adressen van onze gemeentes kunt u vinden onder Locaties.

U bent van harte welkom in al onze diensten.


Onze Visie

CONNECT
levens aan Jezus

GROW
als een familie

IMPACT
elk leven

Lees hier meer over onze Visie, Identiteit en Overtuiging


 

Onze Voorgangersechtparen

voorganger-newhere

John en Atie Tan

Sr. Ps. John T.H. Tan vertrok in 1964 na zijn middelbare school in Surabaya (Indonesië) naar Europa toe om zijn vervolgstudie te gaan doen. Na een jaar in Keulen (Duitsland) te hebben gezeten/gestudeerd, verhuisde hij vervolgens naar Nederland om aan de toenmalige TH-Delft te gaan studeren. Daarnaast heeft hij psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen gestudeerd.

[/row]


 

Ontmoet het Oudstenteam

AIR HIDUP VOOR GJ-13

Arend en Sara
Bakker

AIR HIDUP VOOR GJ-18

Percy en Santi
Roemers

AIR HIDUP VOOR GJ-16

Timothy en Claudia
Tan

 

AIR HIDUP VOOR GJ-15

Patrick en Patricia
Styns