Adres

  • Jan Rebelstraat 2
  • 1069 CB Amsterdam
  • 020 75867333

Tijden

  • 10.30 - 12.00 uur

Activiteiten

LIFEHOUSE Amsterdam

Wij zijn LIFEHOUSE Amsterdam en zijn een gemeente met een hart en visie heeft voor onze stad en natie. Van oorsprong waren wij gericht op mensen van Nederlands-Indonesische afkomst die in Amsterdam en omstreken wonen. Zodoende zijn onze diensten doelbewust tweetalig. In Nederland wonen veel mensen die uit Indonesië afkomstig zijn en die de Nederlandse taal, voornamelijk de Nederlandse preektaal, niet machtig zijn. Daarnaast speelt het culturele aspect een ongemerkte grote rol, zowel in de sociale en gemeenschappelijke contacten binnen het kerkelijke verband als de sfeer en opbouw van de diensten zelf. Bovendien hebben wij enerzijds mensen die alleen het Nederlands kennen en anderzijds zij die hoofdzakelijk Indonesisch spreken en verstaan. Door deze tweetalige dienstvorm kunnen beide groepen de hele dienst volgen en leren zij, bewust of onbewust, de andere taal kennen.

Het ontstaan van deze Indonesisch-Nederlandstalige gemeente begon bij de visie die de voorganger en gewezen zendeling, Ps. John Tan en zijn vrouw Zr. Atie, in Indonesië van God hebben gekregen. Zij zijn in Amsterdam begonnen en hebben vervolgens diensten in Arnhem en Zwolle gehouden, om uiteindelijk weer in Amsterdam terug te komen en de gemeente hier te stichten. Na enkele maanden op een zaterdag per maand Indonesisch-Nederlandstalige diensten te hebben houden, gaf God de opdracht om vanaf zondag 10 januari 1994 elke week zondagsdiensten te houden. Zo hebben wij ons in 1998 met de Indonesische kerkgenootschap de ‘Gereja Kristen Perjanjian Baru’ (Christengemeente van het Nieuwe Verbond) verbonden. Tevens zijn wij als gemeente bij de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten in Nederland (VPE) aangesloten. Vanaf 1985, als toen teruggekomen zendelingen vanuit Indonesië, hebben onze voorganger en diens vrouw tot op heden nog steeds de last en de bewogenheid om de in Nederland woonachtige Indonesiërs te bereiken en te bedienen met Gods Woord.

Als gemeente willen wij groeien en wij zijn bezig met vernieuwing(* red.) . In het kader van deze vernieuwing staan wij open voor nieuwe mensen uit Amsterdam en omstreken. Elke zondagochtend houden wij onze eredienst die toegankelijk is voor alle leeftijden. Voor de allerkleinsten (0 – 4 jaar) is er een crêche en voor de kinderen (4 – 12 jaar) is er een zondagsschool en met enige regelmaat een Kids Chapel. De tieners (13 – 18 jaar) houden twee keer per maand hun eigen tienerdiensten op de zondagochtend. Doordeweeks zijn er diverse activiteiten zoals bijbelstudies, gebedsavonden en bijeenkomsten in kleinere connectgroepen. Lees en bekijk meer hierover in onze Activiteiten.

Facebook: LIFEHOUSE Amsterdam

Instagram: LIFEHOUSEams

Twitter: LIFEHOUSEnl


 

Oudstenteam

AIR HIDUP VOOR GJ-13

Arend en Sara
Bakker

AIR HIDUP VOOR GJ-18

Percy en Santi
Roemers

AIR HIDUP VOOR GJ-16

Timothy en Claudia
Tan

 

AIR HIDUP VOOR GJ-15

Patrick en Patricia
Styns

 


 

Contact

Geven

LIFEHOUSE Amsterdam
IBAN: NL71 INGB 0005511446