Welkom bij LIFEHOUSE

LIFE, omdat Jezus ons in de Bijbel beloofd heeft, dat Hij gekomen is, opdat wij ‘LEVEN’ zullen hebben en leven in overvloed. Het is niet alleen ons fysieke [lichaam] leven, zoals wij dat allen kennen, maar een leven dat ons hart [geest en ziel] kan raken. Een leven dat ons verandert en een nieuw, zinvol en doelgericht leven kan geven. Maar ook een leven dat ons verder kan brengen dan alleen het leven hier op aarde. Het is het eeuwige leven in de hemel bij God, de Vader. Dit leven dat Hij ons beloofd heeft, geeft Hij ons in overvloed. Overvloed, omdat Hij, als onze Schepper en hemelse Vader weet, wat wij nodig hebben. En Hij geeft het ons vanuit Zijn hemelse rijkdom, meer dan wij kunnen bidden en beseffen. Met andere woorden, het is een leven van God met een meerwaarde voor ons, die geloven!
Johannes 10:10b • 1 Johannes 1:1-3 • Filippenzen 4:19 • Mattheüs 6:33 • Efeziërs 3:20

HOUSE, omdat wij in dit Huis van God een ‘THUIS’ willen zijn voor allen die dat leven in Jezus zoeken en gevonden hebben. En dat wij samen ‘Familie van God’ mogen zijn: ‘We are Family’. Wees WELKOM!
1 Kronieken 22:1

Door ons gevarieerde aanbod aan zondagsdiensten en activiteiten willen wij een kerkgemeenschap zijn waar mensen zich thuis kunnen voelen. Zo heeft LIFEHOUSE momenteel twee gemeenten verspreid over Nederland.
Onze gemeenten bevinden zich in Amsterdam en Zwolle.

U bent van harte welkom in onze diensten:

Osdorp
Jan Rebelstraat 2
1069 CB Amsterdam
Zondag: 10.30-12.00u

Lifehouse Zwolle
Zoom 37
8032 EM Zwolle
Zondag: 10.00-11.30u