We are Family

header-leader-pastor getuigenissen

U bent dus niet langer vreemdelingen die geen rechten hebben, maar medeburgers van het volk van God, leden van Zijn Familie. (GNB – Efeziërs 2:19) Ons nieuwe jaarthema 2015 van GKPB Nederland is: ‘We are Family’. Als wij tegenwoordig om ons heen zien en horen hoe vele families uit elkaar vallen, dan moeten wij beseffen […]

Kerst, voor u en voor mij

Riama_1200 getuigenissen

Lucas 2 (NBG51): (10) En de engel zeide tot hen: “Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: (11) U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David”. Dit waren de verzen die wij als kleine kinderen in Indonesië […]

De ISOM-bijbelstudies

IMG_0747_spiegel_1200 getuigenissen

Mijn naam is Regina Souisa-Ubro. Ik ben in september 2013 met Georgie Souisa getrouwd en we wonen in Stadshagen te Zwolle. Samen bezoeken we de gemeente GKPB Huis van Herstel Zwolle. In dezelfde maand van 2013 is binnen de gemeente de ISOM (International School of Ministries) bijbelstudies van start gegaan. En sindsdien sta ik als […]