Food for thought

Food_for_thought_no2 artikelen

Daniel 10:11 (NBG) En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. In de vorige ‘Food for thought’ hadden we het erover dat geloof […]

Victorious Grace | Overwinnende genade

image artikelen

PASEN, de opstanding van Jezus uit de dood [Goede Vrijdag], staat voor de deur! Het is het feest van Gods declaratie van overwinning die Hij door Zijn Zoon, Jezus Christus, aan ons heeft bewezen…’is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Here. […]

NEXT STEPS

NextSteps_20160207 artikelen, Media

Het is zover, we gaan aanstaande zondag 7 februari van start met de tweede NEXT STEPS! In vier inspirerende klassen zul jij jouw unieke talenten ontdekken. Dit zijn Kerk 101, Basis 201, Ontdekken 301 en we eindigen met Dream Team 401. Je zal inzichten verwerven in wat een discipelschap in de gemeente van God betekent. We […]

2016, The Church We See…

Fam_M_Tan_klein artikelen, getuigenissen

2016, een nieuw jaar, nieuwe plannen en ideeën en uiteraard een nieuwe thema: PRESSING FORWARD. Hier dient er dan ook per locatie een planning voor gemaakt te worden. In LIFEHOUSE Rotterdam zijn we enigszins al begonnen met plannen. We hebben gekeken naar hoe het afgelopen jaar is gegaan en hoe we daarmee verder kunnen gaan […]

pressing forward | JAARTHEMA 2016

Cover_website_20151223_1200_RGB artikelen

‘…en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus’ (Filippenzen 3:14b). 2016 – een nieuw jaar is aangebroken, een jaar met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden! Maar ook een jaar waarin we dichter naar Gods doel mogen groeien, met […]

Nataly over Outreach

Nataly Tan artikelen, getuigenissen

Nataly Tan Moeder van 2 zonen, Franky en Ricardo. Sinds 2006 gemeentelid en woont in Amsterdam Wat betekent outreach voor jou? Uitreiken naar mensen die Gods hulp nodig hebben en een zegen zijn voor mensen die Jezus nog niet hebben aanvaard als Redder en Verlosser. Hoe doe jij aan outreach? Ik deel via sociale media […]

Esseline over Outreach

Esseline Amatradji artikelen, getuigenissen

Esseline Amatradji Getrouwd met broeder Radjimin, 5 kinderen en 10 kleinkinderen. Sinds 2001 gemeentelid en woont in Amsterdam Wat betekent outreach voor jou? Outreach betekent voor mij dat ik mensen vertel over de Here Jezus. Hoe doe jij aan outreach? In mijn dagelijkse leven bid ik tot de Heer dat ik tegen een ieder die […]

Claudia over Outreach

Claudia Tan-Styns artikelen, getuigenissen

Claudia Tan-Styns Getrouwd met Timothy Tan, 2 kinderen: dochter Aasaya (6jr) en zoon Jemuel (2jr). Is sinds 2001 gemeentelid en woont in Almere. Bediening: teamleader vocal team, worship leader (aanbiddingsleider), zondagsschoolleidster. Wat betekent outreach voor jou? Outreach betekent voor mij dat ik in alles wat ik doe en wie ik ben de liefde van Jezus […]

Hilbert over Outreach

Hilbert Huijbrechts artikelen

Hilbert Huybrechts Single en uit Amsterdam. Sinds 1998 gemeentelid, dus 17 jaar. Ik ben pianist, teamleader band, lid van het core team Outreach en connect leader van C2C. Mijn doel is om mensen te activeren om ook te evangeliseren. Wat betekent outreach voor jou? “Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen.” – […]

OUTREACH: Hoe draag jij je steentje bij?

outreach-hands-ss-1920 artikelen

Bij het woord ‘outreach’ (=uitreiken) denken we vaak aan uitzonderlijke acties: zendingswerk, meedraaien bij een daklozencentrum of helpen bij een gevangenis. En dat zijn inderdaad hele mooie manieren om uit te reiken naar mensen die het minder hebben. Maar dat zijn ook acties die de meesten van ons niet elke dag en zelfs niet elke […]

food for thought

cropped-love_god_love_people-brandimage artikelen

Galaten 5:6 (HTB) Voor wie bij Christus Jezus hoort, is het al of niet besneden zijn volmaakt onbelangrijk. Het enige wat telt, is geloof dat zich in liefde uit. Vaak zien we Paulus in zijn brieven aan verschillende gemeenten benadrukken dat niet hun werken, maar hun geloof hen zal behouden. Hij schreef dat er niets […]

Creative Sessions

CS - black-white 3 artikelen

Na een geslaagde eerste Creative Sessions in september zullen we op zaterdag 14 november onze tweede Creative Sessions organiseren! Deze keer zal het thema zijn: “All About Worship”. We zullen wederom starten met een gezamelijke sessie gevolgd door 2 rondes van sessies. Meld je aan via creativesessions@lifehouse.nl of vul het formulier hieronder in en vermeld […]