Waarom vasten?

journey artikelen

Vasten – wat houdt dat eigenlijk in? Is vasten echt alleen maar dat je een dag(deel) niet eet? Of dat je een dag jezelf het gebruik van internet ontzegt? De Bijbel spreekt over vasten en maakt het waarom achter de wat duidelijk o.a. in Jesaja 58 was het volk Israël aan het vasten, maar verder […]

DOOPDIENST AMSTERDAM

Dopelingen4_HR artikelen

Afgelopen 31 januari is er in Amsterdam een doopdienst gehouden. Maikel, Imelda, Andrew, Mandy, Lisa en Kristi hebben zich laten dopen door Timothy en Percy. My Lifehouse heeft een paar van deze dopelingen gevraagd wie zij zijn en waarom zij zich hebben laten dopen. Wie zijn jullie? Maikel en Imelda, wij hebben twee zoons Bas […]

Waarom het heilig avondmaal?

Avondmaal artikelen

De Bijbel leert ons dat Jezus tezamen met Zijn discipelen het Heilig Avondmaal heeft ingesteld (Mat.26:26-29) en ook middels een overlevering van de Heer aan Paulus voor de gemeente (1 Cor.11:23-29). Het Heilig Avondmaal is een gedenken voor wat Jezus voor ons, als Zijn gelovigen, heeft gedaan. Het is een verordening van Jezus zelf om […]

Waarom vasten?

journey artikelen

Vasten – wat houdt dat eigenlijk in? Is vasten echt alleen maar dat je een dag(deel) niet eet? Of dat je een dag jezelf het gebruik van internet ontzegt? De Bijbel spreekt over vasten en maakt het waarom achter de wat duidelijk o.a. in Jesaja 58 was het volk Israël aan het vasten, maar verder […]

Food for thought

Food_for_thought_no2 artikelen

Daniel 10:11 (NBG) En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. In de vorige ‘Food for thought’ hadden we het erover dat geloof […]

Victorious Grace | Overwinnende genade

image artikelen

PASEN, de opstanding van Jezus uit de dood [Goede Vrijdag], staat voor de deur! Het is het feest van Gods declaratie van overwinning die Hij door Zijn Zoon, Jezus Christus, aan ons heeft bewezen…’is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Here. […]

NEXT STEPS

NextSteps_20160207 artikelen, Media

Het is zover, we gaan aanstaande zondag 7 februari van start met de tweede NEXT STEPS! In vier inspirerende klassen zul jij jouw unieke talenten ontdekken. Dit zijn Kerk 101, Basis 201, Ontdekken 301 en we eindigen met Dream Team 401. Je zal inzichten verwerven in wat een discipelschap in de gemeente van God betekent. We […]

2016, The Church We See…

Fam_M_Tan_klein artikelen, getuigenissen

2016, een nieuw jaar, nieuwe plannen en ideeën en uiteraard een nieuwe thema: PRESSING FORWARD. Hier dient er dan ook per locatie een planning voor gemaakt te worden. In LIFEHOUSE Rotterdam zijn we enigszins al begonnen met plannen. We hebben gekeken naar hoe het afgelopen jaar is gegaan en hoe we daarmee verder kunnen gaan […]

pressing forward | JAARTHEMA 2016

Cover_website_20151223_1200_RGB artikelen

‘…en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus’ (Filippenzen 3:14b). 2016 – een nieuw jaar is aangebroken, een jaar met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden! Maar ook een jaar waarin we dichter naar Gods doel mogen groeien, met […]

Patrick Styns // Het is net als het opgraven van een kostbare schat

Team_Patrick_web getuigenissen

Patrick Styns Leiderschapsteam en oudste van LIFEHOUSE Amsterdam. Getrouwd met Patricia, kind: Salomé. Sinds 2003 gemeentelid. Afdelingen: Kids Chapel, Young, Brand New en C2C. Wat maakte dat jij je geroepen voelde om oudste/LT te worden? Op het moment dat ik werd gevraagd om oudste te worden, gingen er bij mij allerlei vragen door mijn gedachten. […]

Timothy Tan // Het leven is niet altijd makkelijk

Foto Tim_web getuigenissen

Timothy Tan Leiderschapsteam en oudste van LIFEHOUSE Amsterdam. Getrouwd met Claudia, kinderen: Aasaya, Jemuel Sinds 1994 gemeentelid Afdelingen: Worshipteam, Productionteam, Communicationteam en Creativeteam Wat maakte dat jij je geroepen voelde om oudste/LT te worden? Zoals zoveel momenten en fases in mijn persoonlijk leven zijn dingen gegaan zoals ze gaan. Ik leef met de dag, in […]

Percy Roemers // werd ik overspoeld met een niet te beschrijven vreugde

Team_Percy_300 getuigenissen

Percy Roemers Leiderschapsteam en oudste van LIFEHOUSE Amsterdam. Getrouwd met Santi, 3 kinderen: Jonathan, Elisabeth en Deborah. Sinds 2002 gemeentelid. Afdelingen: Crèche, Gebed en Outreach. Wat maakte dat jij je geroepen voelde om oudste/LT te worden? Toen Ps. John mij benaderde om lid te worden van het Leiderschapsteam, was ik niet voorbereid op die vraag. […]