This is My Story | Shelley Koymans

IMG_0620

Jarenlang heb ik mijn eigen weg gevolgd. Ik heb veel meegemaakt. Als kind heb ik het zwaar gehad. Diep van binnen had ik het als waarheid aangenomen dat ik niet goed genoeg was. Ik zocht naar goedkeuring en liefde maar zocht dat in de mensen. Door de verschillende keuzes ervaarde ik een leegte die ik van de buitenkant wilde opvullen. Ik gaf mijn vertrouwen volledig in mensen. Ieder draagt wat met zich mee en zo kan je onbewust iets doorgeven zonder dat je het wilt. Jarenlang was ik in een patroon beland waar ik vast in zat. In de momenten dat ik het moeilijk had en gewoon weer verder ging merkte ik dat ik veel werd aangesproken, het was op straat, het was op werk of het was in een restaurant. De mensen nodigde mij uit om naar de kerk te gaan en ze vertelde mij; “God houdt van jou.”
Ik had het nooit in mij laten doordringen. Maar op een gegeven moment dacht ik misschien moet ik mij hier meer op richten? Ik richtte mij meer op de dingen die ik dacht die goed voor mij waren. Ik had gebeden naar God en ik vroeg Hem of hij de juiste mensen voor mij op mijn pad kon sturen die goed voor mij waren. Alles ging als een proces.

Ik werd uitgenodigd door een goede vriend van mij om naar de kerk te komen met kerst. Ik ervaarde het als thuiskomen. De liefde die ik daar ervaarde gaf mij van binnen het gevoel dat dit het is wat ik zocht. Het was een prachtige dag. Ik heb mensen mogen ontmoeten die ik van een gehele tijd geleden had ontmoet met de tijd toen ik mij veel met dansen bezighield. Wat voor mij persoonlijk een hele fijne tijd was. Ik ging meer naar de kerk en ik ervaarde dat ik er rust bij kreeg. Het deed mij goed.

Toch ging ik mijn eigen weg met bepaalde keuzes in mijn leven.
Op een bepaald moment na wat ervaringen kon ik het niet meer op eigen kracht. Ik voelde mij gebroken van binnen. Ik voelde geen waarde meer voor mijzelf. Van advies van een goede vriendin heb ik een vrouw mogen ontmoeten, ze werkt als een pastoraal therapeut. Ik heb haar alles kunnen delen wat mij belaste en wat mij vervolgde door wat ik had meegemaakt.
Zij heeft voor mij gebeden en ze vroeg mij de ervaringen van vroeger te belijden en voor mij te zien, en dat ik het aan Jezus mocht geven. Vanaf het moment dat ik in mijn moeders baarmoeder was.

Deze ervaring heeft mij van binnen veranderd, ik heb een krachtige, liefdevolle spirit mogen ervaren die over mij heen kwam. Ik ervaarde troost en liefde en een diepe overtuiging dat iemand heel veel van mij houdt en dat ik kostbaar ben. Er viel een last van mij af. Een bepaalde last wat ik mijn gehele leven mee droeg. Ik ervaarde liefde van binnen. Ik heb iemand kunnen vergeven dat als een blokkade voelde. Door God kon ik echt vergeven. Ik voelde mij geliefd. Gevuld van liefde. Dit was een diepe overtuiging die geen mens mij kon geven. Ik kreeg verlangen naar God. Ik ging mij meer verdiepen in de bijbel en mijn leven is steeds stap voor stap veranderd. Ik voel mij gezegend voor wat God mij heeft gegeven. De rust van binnen, dat is wat ik nodig heb. Ik kan volledig Shelley zijn. Waarvoor Hij mij bedoeld heeft. Ik dacht altijd dat ik mij anders moest opstellen van de buitenkant.

Vorig jaar 26 juni 2016 heb ik mij laten dopen. Na de doop ervaarde ik kracht in mijn hart en volledige dankbaarheid. Nog meer verlangen naar God. En nu nog als ik bepaalde momenten iets met mij mee draag en het niet zelf kan dragen dan bid ik naar Jezus en ik vraag aan Jezus U zegt;
”Kom tot mij allen die vermoeid en ballast zijn en ik zal u rust geven.”

Hij geeft mij altijd die rust en ook haalt hij de lasten van mij af die mij belasten. En Hij laat mij dingen doen in Zijn onvoorwaardelijke liefde die ik menselijk gezien niet zou doen. Het is prachtig want zo ervaar je ook dat Liefde alles heelt en datgene ons fundament is.
Ik bouw mijn geloof op Liefde.

Dat wat ik zocht en wat ik heb mogen ontvangen, dat is Zijn onvoorwaardelijke liefde. En wat voor situatie ik ook meemaak, ik leg het bij God neer en ik geloof in verbondenheid met Jezus, dat Hij mij zal leiden naar Zijn doel waarvoor wij bedoeld zijn.