JEZUS WAS OOK EEN VLUCHTELING

White paper boat onto world map with "Help" sign on it and barbed wire.

Het zal je niet ontgaan zijn, de media staat er vol van: de vluchtelingen in Europa. Hoe moeten we nu als christenen handelen als we het over vluchtelingen hebben? Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening over hoe en waarom deze mensen vluchteling zijn geworden, maar dat is niet waar het in dit stukje om draait.

Als we secuur kijken naar wat Gods woord zegt over vluchtelingen (vreemdelingen) dan staat het er heel duidelijk in Leviticus 19:33 en 34. En als we naar het Nieuwe Testament gaan dan spreekt Jezus zélf ook over vreemdeling zijn in Mattheüs 25:35-40. Sterker nog, christenen zijn in de eerste eeuw heel veel vervolgd geweest, waardoor ze moesten vluchten. Ook nu komt het nog vaak voor dat christenen niet in alle vrijheid hun geloof kunnen en mogen belijden, zodat ze op de vlucht moeten slaan! Hoe zou jij willen dat je behandeld wordt als je gevlucht zou zijn? Zou je dan ook niet liefdevol opgevangen willen worden?