Waarom vasten?

journey

Vasten – wat houdt dat eigenlijk in? Is vasten echt alleen maar dat je een dag(deel) niet eet? Of dat je een dag jezelf het gebruik van internet ontzegt?

De Bijbel spreekt over vasten en maakt het waarom achter de wat duidelijk o.a. in Jesaja 58 was het volk Israël aan het vasten, maar verder deden ze alles wat ze normaal ook deden: handeldrijven, maar ook hun arbeiders afbeulen, strijden en ruziën en met elkaar op de vuist gaan…(v.3-5 NBV). Daarop zei God hun wat Hij wilt dat ze doen als ze vasten: ketenen losmaken  en het juk ontbinden, de verdrukte bevrijden, de hongerige en dakloze voorzien…(v.6-7;9b-10a NBV).

Ook deze zelfde dingen haalde Jezus o.a. aan in (Matteüs 25:35-36 NBV).

In Jesaja 58 zocht het volk van God het aangezicht van de HEER, maar ook al deden ze nog zo hun best, ze konden Hem niet vinden. Beter gezegd, God liet zich niet vinden.

Als wij vasten, willen we dichter bij God komen. Wij willen, zoals in Jesaja 58, God vinden en dat is goed. Maar God wil ons hart en dat helemaal. Zoals de Bijbel zegt: God liefhebben met heel ons hart, ziel en verstand. En daarbij onze naasten als onszelf.

Zo is het ook volgens Jesaja 58 met het vasten. De mensen in Jesaja 58 waren op zichzelf gericht. Daarom lukte het hen niet om God te vinden. De ander liefhebben is de essentie van het evangelie.

Het belangrijke van vasten is Gods hart te kennen.