Waarom het heilig avondmaal?

Avondmaal

De Bijbel leert ons dat Jezus tezamen met Zijn discipelen het Heilig Avondmaal heeft ingesteld (Mat.26:26-29) en ook middels een overlevering van de Heer aan Paulus voor de gemeente (1 Cor.11:23-29).

Het Heilig Avondmaal is een gedenken voor wat Jezus voor ons, als Zijn gelovigen, heeft gedaan. Het is een verordening van Jezus zelf om dit uit te doen. Hij heeft het ons voorgedaan met het breken en eten van het brood en het drinken van de wijn.

We breken het brood (zonder zuurdezem/gist). Dit symboliseert het lichaam en leven van Jezus zonder zonde (zuurdezem). Dat leven zonder zonde werd lichamelijk verbroken middels Zijn lijden op de weg naar het kruis. Hij werd bespot, bespuugd, gepijnigd en tot slot aan het kruis genageld (Jes.53:3-6) – Goede Vrijdag – dit symboliseert het breken van het brood. De wijn symboliseert Zijn bloed dat aan het kruis vergoten werd. In het bloed is de ziel (Gen.9:4; Lev.17:11).

Door Zijn lijden en sterven in onze plaats, als zondaars (substitutie/vervangend) betaalde Jezus daarmee de volledige prijs van onze zondestraf. We zijn daardoor vrijgekocht om het recht van het zoonschaps Gods te verkrijgen (Gal.4:4-5). En als gevolg het geschenk van redding en een relatie met God. Dat geschenk is Gods genade – onverdiende gunst (Efe.2:4-10).

En na drie dagen stond Hij op en heeft Hij de dood overwonnen – Pasen!

Daarom vieren wij het Heilig Avondmaal als een teken van onze dankbaarheid voor wat God, door Zijn Zoon Jezus voor ons heeft gedaan.