Victorious Grace | Overwinnende genade

image

PASEN, de opstanding van Jezus uit de dood [Goede Vrijdag], staat voor de deur!

Het is het feest van Gods declaratie van overwinning die Hij door Zijn Zoon, Jezus Christus, aan ons heeft bewezen…’is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Here. Door Hem hebben wij Gods genade…ontvangen’. (Rom.1:4-5)

Met Goede Vrijdag, gedenken wij het sterven van Jezus aan het kruis, als het bewijs van Gods overwinnende liefde en genade voor ons…’God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren’. (Rom.5:8)

Met Goede Vrijdag en Pasen bewijst God dat Hij die God van genade is.

Het maakt niet uit wie of wat we zijn, maar als we geloven en aannemen, dat Jezus voor ons en in onze plaats gestorven is en daarmee de prijs voor de verzoening van onze zonden betaald en vereffend heeft, dan is dat genoeg! …’hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus – door genade zijt u behouden…want door genade bent u behouden door het geloof en dat niet uit uzelf: het is een gave van God’. (Efe.2:4-8)

Het is een Overwinnende Genade [Victorious Grace], omdat door die opstanding van Jezus uit de dood, de dood ons niet meer hoeft te beangstigen…’de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood waar is uw overwinning…Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus!’ (1 Cor.15:54-57)