Food for thought

Food_for_thought_no2

Daniel 10:11 (NBG)

En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op.

In de vorige ‘Food for thought’ hadden we het erover dat geloof altijd gepaard gaat met daden. Als ik denk aan iemand in de Bijbel waarin zijn geloof in God zich uitte in zijn leven dan denk ik aan Daniël.

Daniël was al op hele jonge leeftijd erg standvastig in zijn dienst naar de Heer. Hij leefde ten tijde van de Babylonische ballingschap en werd uitgekozen om dienst te doen bij de koning. Daar ging een grondige opleiding aan vooraf waarin hij werd opgeleid in de Babylonische taal, geschiedenis en cultuur. Met deze opleiding kwam ook een bepaald dieet van het beste voedsel en de beste wijn uit de koninklijke keuken. Daniël nam zich voor zich hiermee niet te verontreinigen en at alleen maar groenten en dronk alleen maar water.

Ook terwijl er een wet werd uitgevaardigd waarin het niet werd toegestaan om tot de Here God te bidden, bleef Daniël standvastig en bad driemaal per dag. Toen hij daarom in de leeuwenkuil werd gegooid,  beschermde en zegende de Here God hem.

Toen hij een visioen kreeg dat de ballingschap nog lang ging duren, ging Daniel op de barricades staan. Hij zette zijn hart erop om inzicht te verkrijgen op wat dit visioen nou eigenlijk inhield en deed dat door te vasten en te bidden. Hij beleed niet alleen zijn eigen zonden, maar ook de zonden van zijn volk. Hij vernederde zich voor de Here.

Na drie weken kwam de engel Gabriël om een boodschap van God over te brengen. Maar waarom duurde dit drie weken? God zou toch rechtstreeks tot Daniël hebben kunnen spreken? Ik denk dat die drie weken ook voor Daniël even nodig waren. Natuurlijk wist hij wel welke zonden hij en zijn volk hadden gedaan, maar als je daar drie weken lang over bidt en nadenkt wordt je steeds meer overtuigt van de heiligheid van God en je eigen zondigheid. Je wordt je er steeds meer van bewust dat je God nodig hebt in je leven en geen dag of zelfs uur zonder Hem kunt. Wij weten nu dat het drie weken duurde, maar toen Daniël zijn hart erop had gezet om tot God te bidden, had hij geen idee hoe lang het zou gaan duren, en dan zijn drie weken nog veel langer.

Na drie weken had Daniël de juiste harte gesteldheid om Gods boodschap te ontvangen. En alsnog kon hij niet blijven staan toen Gabriël tot hem sprak. Er gebeurden toen allemaal dingen met Daniël, hij werd doodsbleek, was verlamd, viel flauw, lag op de grond, beefde van angst, kon niet praten en was totaal krachteloos. Maar toen Gabriël hem geruststelde en tot hem sprak, keerde Daniëls kracht in hem terug. Hij werd weer rechtop gezet, hij kon weer praten en zijn angst werd weggenomen. En dan pas kon de engel uitleggen wat de boodschap van God betekende.

En zo is het ook in ons dagelijks leven. Nadat wij ons bewust zijn van wie wij zijn en wie God is, daalt er een besef neer van het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht. Dit kan ons nog wel eens teveel worden, maar wees dan gesterkt door Zijn woord. Zijn woord zal je kracht geven zodat net als bij Daniël, je hart niet meer belemmerd zal worden door angsten, je in de kracht van de Here kunt leven en door Jezus Christus in Zijn tegenwoordigheid kunt verblijven zonder flauw te vallen.

Wees dus gesterkt door Zijn woord zoals in Daniël 10 vers 19 (NBV) staat: “Hij zei: ‘Wees niet bang. God houdt van je. Het zal goed met je gaan. Wees sterk.’ En terwijl hij met me praatte, voelde ik me sterk worden. Ik zei: ‘Nu kunt u spreken. Want door u voel ik me sterker.’“

Blessings,

Benyamin Steenstra Toussaint