Wendell Leiwakabessy // Je hebt het niet besteld

BestuurHvH

Wendell Leiwakabessy
Bestuursvoorzitter LIFEHOUSE Zwolle.

Getrouwd met Joke Joël, 3 kinderen: Melati, Alyssia en Nathanaël.
Sinds 2012 gemeentelid.

Wat maakte dat je je geroepen voelde om bestuursvoorzitter te worden in Zwolle?
Je hebt het niet besteld, maar het komt op je pad. Er komt diep in je hart een verantwoordelijkheidsgevoel op, het besef om Gods gemeente te leiden. Iets wat ik helaas niet uit mijn hoofd kan zetten. Als God je roept dan moet je voor Hem staan. In dit geval voor Zijn gemeente.

Met wie doe je het bestuur in Zwolle? Welke afdelingen zijn er?
Het bestuur bestaat uit Dick en Mas Ubro, Jan en Brenda Spiegelaar en Anies en Martha Hoekoeboen en mijn vrouw Joke en mijzelf

Voor het kosterwerk zijn de broeders Jan en Dick verantwoordelijk. Jan beheert de financiën. Dick draagt zorg over de geluids- en opnameapparatuur.
Zusters Martha en Brenda zorgen voor de gastendienst. Joke voor het kinderwerk en Mas voor de consumptie. Brenda verzorgt en beheert de boekentafel. Martha is onze gebedscoördinator en doet het pastoraat. Ik ben de coördinator van het muziekteam, zorg voor de gastsprekers en doe al de drukwerkuitingen. Tevens onderhoud ik de social media van Lifehouse Zwolle.

Het nieuwe jaarthema is “Pressing forward”. Hoe ga je zorgen dat dit thema echt gaat leven?
Het najagen van het doel wat God voor jou heeft voorbereid. Zoals ik het lees, ga ik achter mijn roeping aan, geef ik gehoor aan wat God persoonlijk van mij vraagt. Zoals ook bij Maria in Lukas 1:38; ‘mij geschiedde naar Uw woord.’
Voor Lifehouse Zwolle betekent dat; het najagen van het doel wat God met Lifehouse Zwolle voor ogen heeft. Dat de woorden; connect, grow en impact niet ledig terugkeren, maar dat het gestalte mag verkrijgen in de gemeente en voor elk individu in Lifehouse Zwolle.

Wat wil je in 2016 met Lifehouse bereiken?
Met Lifehouse wil ik de wereld bereiken met de liefde van Jezus. Dat mensen gered worden!
Ja, God is met Zijn reddingsplan bezig en wij, Lifehouse, wij zijn uniek in Zijn ogen.
God gaat ons gebruiken met alles wat in ons vermogen ligt en op een unieke wijze zal Hij Zijn doel bereiken door ons heen. Als we onze harten open stellen voor het woord van God en de wil van God doen, dan zullen we Zijn heerlijkheid zien en ervaren.