Timothy Tan // Het leven is niet altijd makkelijk

Foto Tim_web

Timothy Tan
Leiderschapsteam en oudste van LIFEHOUSE Amsterdam.

Getrouwd met Claudia, kinderen: Aasaya, Jemuel
Sinds 1994 gemeentelid
Afdelingen: Worshipteam, Productionteam, Communicationteam en Creativeteam

Wat maakte dat jij je geroepen voelde om oudste/LT te worden?
Zoals zoveel momenten en fases in mijn persoonlijk leven zijn dingen gegaan zoals ze gaan. Ik leef met de dag, in gehoorzaamheid aan Hem. In alle facetten van mijn leven heeft God mij altijd geleid. Ik leerde van jongs af aan al om alles met Hem te delen en van Hem te verwachten. Kwam iets niet, dan komt er wel weer een ander moment. Relaxed eigenlijk, hè! Zo ging dat ook met de roeping om oudste te worden… die is eigenlijk op mijn pad gekomen zonder dat ik er naar zocht. God heeft namelijk altijd het beste voor ons, plus Hij heeft de beste timing, als we maar leren alles aan Hem toe te vertrouwen en alles van Hem te verwachten.

Welke afdelingen vallen onder jou?
Worship team, Production team, Communication team en Creative team.
Ik heb de eer om samen met de teamleiders van de volgende afdelingen samen te werken en samen te bouwen aan onze gemeente Lifehouse, namelijk; Worship team, Production team, Communication team, My Lifehouse en de Creative team. Binnen het Worship team wordt verstaan zang en muziek, binnen het Production team Geluid, Licht, Beamer & Foto/Video. Bij het Communication team wordt verstaan alles wat te maken heeft met communicatie denkende de website, social media en My Lifehouse, de 2 maandelijkse nieuwsbrief. Dan hebben we nog 1 laatste groep maar zeker niet de minste en dat is het Creative team, zij houden zich bezig met de gehele ‘look & feel’ van Lifehouse, de decoratie en atmosfeer binnen onze gemeente en zij zijn verantwoordelijk voor het inrichten volgens specifieke thema’s zoals jaarthema’s, kerstthema’s, etc. Het is nog een vrij nieuwe afdeling die zich langzamerhand begint te ontwikkelen.

Wat is jouw taak naar hen toe als oudste?
Als christen hebben we in eerste instantie allemaal de verantwoordelijkheid en taak om voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te kijken. God zorgt wel voor ons, daar hoeven wij ons niet druk om te maken, en daarom kunnen wij ons meer focussen op de mensen die God in ons leven toevertrouwt. Als oudste geloof ik dat het mijn taak is om nieuwe leiders (klaar) te maken. Om dit te realiseren is bouwen aan en investeren in relaties essentieel. Daarnaast is begeleiden en toerusten een belangrijke factor. Ik geloof dat als oudste mijn eigen leven ook een getuigenis en voorbeeld voor hen moet zijn. Is dit makkelijk? Nope, niet altijd, maar gelukkig is Hij mijn kracht, steun en toeverlaat en ontvang ik iedere dag weer nieuwe kracht om samen met Hem door te blijven gaan.

Het nieuwe jaarthema is “Pressing forward”. Wat betekent “pressing forward” voor jou? Hoe ga je zorgen dat dit thema echt gaat leven binnen Lifehouse?
“Pressing forward” is een vervolg op ons voormalige thema “Moving forward”. Met het aannemen van een Pressing forward-houding streven we ernaar om door te zetten en ons uit te strekken naar datgene wat voor ons ligt. Het leven is niet altijd makkelijk, maar met onze focus op Jezus Christus en onze hoop op een eeuwig leven samen met Hem kunnen we alles aan. Het is alleen zo dat we ons vaak laten afleiden ofwel misleiden door zorgen van het leven, waardoor we de situatie groter maken dan onze God. Laten we Hem daarom vertrouwen en blijven doorzetten, wat er ook in ons leven speelt! We moeten elkaar blijven bemoedigen; ik zal dat zeker ook blijven doen! Doe jij ook mee?

Wat wilt je in 2016 met Lifehouse bereiken?
Mijn gebed voor Lifehouse is dat wij altijd, maar dan ook altijd, onze focus op Jezus Christus blijven houden en dat we een kerk zullen zijn die voortdurend door Gods woord en Zijn Heilige Geest geleid wordt. Mijn gebed voor 2016 is ook dat onze gebedsavonden tot de nok toe gevuld zullen zijn met mensen die naar God verlangen en weten dat gebed de motor is van Lifehouse!

Als er mensen in de gemeente zijn die zouden willen dienen, wat moeten ze dan doen?
Volg Next Steps! Je kan je opgeven door je naam door te mailen naar nextsteps@lifehouse.nl Je volgende stap begint hier! Are you ready?