Patrick Styns // Het is net als het opgraven van een kostbare schat

Team_Patrick_web

Patrick Styns
Leiderschapsteam en oudste van LIFEHOUSE Amsterdam.

Getrouwd met Patricia, kind: Salomé.
Sinds 2003 gemeentelid.
Afdelingen: Kids Chapel, Young, Brand New en C2C.

Wat maakte dat jij je geroepen voelde om oudste/LT te worden?
Op het moment dat ik werd gevraagd om oudste te worden, gingen er bij mij allerlei vragen door mijn gedachten. Vragen als “Hoezo ik Heer?” en “Kan ik het allemaal wel? Het is zo’n grote verantwoordelijkheid, hoe dan?”. Allerlei vragen waar ik op dat moment geen duidelijk antwoord op had. Niet veel later besefte ik mij dat ik meer op mezelf gericht was dan op God. Dus al gauw ben ik ervoor gaan bidden en heb ik het met God er over gehad. Ik heb Hem de vraag gesteld: “Heer, is dit Uw wil? Is dit nu de weg voor mij en mijn gezin? Hoe dan ook Here God, ik verlang te gaan waar U mij zendt.”.

Dagen gingen voorbij en ik heb het met mijn vrouw Patricia besproken en samen hebben we het bij God neergelegd. Hoe meer ik mij hierin op God richtte, hoe meer er rust in mijn hart kwam om deze nieuwe uitdaging en avontuur met God aan te gaan. Uiteindelijk heb ik samen met mijn vrouw de beslissing genomen en zei “I say YES Lord, where You lead me, I will go!”. Dus de weg naar die “Ja” was niet makkelijk. Nee, de keuze om “Ja” te zeggen was niet gebaseerd op wat ik voelde, want mijn gevoel was wisselvallig en daardoor niet betrouwbaar. Het was de overtuiging door de Geest van God in mijn hart om die stap te nemen en gehoorzaam te zijn aan Degeen die mij riep en vroeg om in het nieuwe avontuur op Hem te vertrouwen. Dank U Jezus!

Welke afdelingen vallen onder jou?
Kids Chapel met Cynthia
YOUNG (Tieners) door Ivan
BrandNew (Jeugd) met Joshua
C2C (Jongvolwassenen) met Hilbert en Jermaine

Wat is jouw taak naar hen toe als oudste?
Een geestelijke en praktische ondersteuner. Ik hoop ze met Gods kracht en wijsheid altijd te kunnen bijstaan om advies te geven, om een klankbord en luisterend oor te zijn en een broer die tijd neemt en ruimte maakt om te lachen en te huilen. Ik voel me zeer verantwoordelijk voor de coördinatoren en hun afdelingen met wie ik verbonden ben. Samen gaan we de uitdaging aan om de visie en missie van Lifehouse binnen elke afdeling uit te werken en uit te dragen. En in dit alles en door alle seizoenen heen blijven we mekaar aanmoedigen. Ik bid voor ze en ik wil u vragen om dat samen met mij te doen. We hebben immers elkaars gebeden hard nodig.

Het nieuwe jaarthema is “Pressing Forward”. Wat betekent pressing forward voor jou?
Wanneer ik over “Pressing Forward” denk en we daar gezamenlijk over praten, dan hebben we het over in actie komen met een strijdersmentaliteit. Te gaan voor de overwinning(!) wat het ook kosten mag en te gaan voor die eindstreep. Inderdaad, dat betekent ook offers brengen. Dus soms dingen laten, loslaten en achter je laten met de kracht die Gods Geest jou en mij geeft om het doel dat God met ons als individu en als Lifehouse heeft te kunnen volbrengen.

Het is net als het opgraven van een mooie, kostbare schat. Je weet waar de locatie van de schat ligt. Het vergt echter alleen nog flink te graven (inspanning, actie) om te ontdekken wat daar verborgen ligt. Je begint met graven en je komt er achter dat die mooie schat veel dieper verborgen ligt dan je eerst had gedacht. Op dat moment komt het erop aan dat je óf stopt met graven omdat je moe bent en het allemaal niet meer ziet zitten óf je hebt die karakter van een strijder. Een vechter die verder gaat en een tandje bijzet om voor die bijzondere schat te gaan die God voor jou en voor ons als gemeente Lifehouse heeft. Ik ga voor die hemelse schat!

Hoe ga je zorgen dat dit thema echt gaat leven binnen Lifehouse Amsterdam?
Door veel bidden en hard werken! Scherp te zijn voor de mogelijkheden die God ons geeft om voor Hem in actie te komen. Samen met mijn gezin onze naaste aan te moedigen om niet op te geven, maar door te gaan om samen te groeien en bloeien. Die extra mijl te lopen om als gemeente een nog krachtigere zegen te zijn voor de mensen in Amsterdam en Nederland en uit te strekken naar al het mooie, het bijzondere en het ondenkbare dat God voor Lifehouse heeft klaarliggen! Want hier en nu, met alles wat je hebt en bent, wilt God ons bijstaan en ons gebruiken om Zijn allesomvattende liefde en hoop door geloof in Jezus Christus uit te dragen daar waar God ons naartoe leidt! Ohhhh, I’m so excited! Let’s do this!

Wat wil je in 2016 met Lifehouse bereiken?
Ik wil met Lifehouse zoveel mogelijk mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Namelijk de boodschap die zegt dat God van alle mensen houdt en dat in het leven met en voor Jezus er altijd hoop is voor de dag van nu en de toekomst! Dat wij met de creativiteit, wijsheid en kracht die God ons geeft deze boodschap met liefde nog vuriger zullen uitdragen. Ik bid dat er steeds meer mensen via Lifehouse hun weg naar Jezus Christus zullen vinden. Ook bid ik dat een ieder binnen Lifehouse zijn of haar plek binnen de gemeente mag ontdekken. Een plek waar God je krachtig wilt gebruiken om tot zegen te zijn voor anderen en om mee te bouwen aan Lifehouse.

Als er mensen in de gemeente zijn die zouden willen dienen, wat moeten ze dan doen?

Bid en kom in actie! Blijf God in je gebed vragen waar Hij jou in de gemeente wilt gebruiken. Is er plek voor jou? Ja, die is er, zeker weten! Terwijl je ervoor aan het bidden bent, kom dan alvast in actie door je snel aan te melden om deel te nemen aan de eerstvolgende groep die zal starten aan de NEXT STEPS. Wil je hier meer informatie over? Kom dan gerust naar mij toe. Ga d’r voor, want God dienen is een vreugde!