Ps. John Tan // Pastor zijn was niet mijn wil en keuze

Team_John_Tan_Squares_2

Ps. John Tan
Pastor LIFEHOUSE NL.
Getrouwd met Atie,
kinderen: Michael, Timothy en Patricia,
kleinkinderen: Aasaya, Jemuel, Salomé .
Sinds 1994 gemeentelid.

Wat maakte dat u zich geroepen voelde om pastor te worden?
Na ruim 20 jaar eerst verschillende bedieningen gedaan te hebben, heeft de Heer mij duidelijk de opdracht gegeven om als pastor (1991) een tweetalige (IND/NL) gemeente in Zwolle (en later in Amsterdam en Rotterdam) te beginnen. Pastor zijn was niet mijn wil en keuze, maar Gods wil voor mij.

Welke afdelingen vallen onder u?
In de beginjaren vielen alle afdelingen onder mij. Dankzij de komst van meerdere oudsten konden verschillende afdelingen onder hen verdeeld worden. De afdelingen die nog wel onder mij vallen zijn de diakenen, connectleiders, senioren en vertalers. Ik fungeer nu ook meer als een Senior Pastor en opziener voor de gemeenten van Lifehouse Nederland.

Het nieuwe jaarthema is “Pressing forward”. Hoe gaat u zorgen dat dit thema echt gaat leven binnen de Lifehouse gemeenten?
‘Pressing Forward’ is onze nieuwe volgende stap. Dit jaar verwacht ik dat iedereen binnen Lifehouse Nederland, jong en oud, zal beseffen dat ons individuele leven en ons gezamenlijke leven als gemeenten van Christus, niet stil staat, maar verder gaat in het grote Plan van God.

Dit is alleen mogelijk als we onze persoonlijke relatie met Christus op een hoger niveau willen plaatsen. Bovendien moeten we niet zelfgenoegzaam zijn, denkende dat we de finish al gehaald hebben. Denk aan de woorden van Paulus in Filippenzen 3:14, die ons jaarthema ‘Pressing Forward’ ondersteunen. Daarom roep ik alle leiders, werkers en gemeenteleden op om serieus en actief deel te nemen in het grote Plan van God voor ons als Lifehouse Nederland. Blijf niet aan de zijlijn staan! Er is genoeg te doen!

Wat wilt u in 2016 met Lifehouse bereiken?
Dat we Gods roeping en plan voor ons zo goed mogelijk verstaan en bereidwilligheid tonen om onze schouders onder het werk van God zetten. Laten we samen met de leiders van elke Lifehouse gemeente de ‘Pressing Forward’-houding ons eigen maken.

 Hoe kunnen wij, de gemeente, u ondersteunen?
Door samen te werken onder het leiderschap van elke Lifehouse gemeente. Bid voor ons, als leiders, die de verantwoording hebben gekregen Gods plan te verstaan en dat plan met Zijn wijsheid en kracht als gemeente uit te voeren. Samen zijn we sterk!