Arend Bakker // ik zie Lifehouse zich ontwikkelen naar een positie waar men niet meer omheen kan

foto Arend_300_3

Arend Bakker
Leiderschapsteam en oudste van LIFEHOUSE Amsterdam.
Getrouwd met Sara. Kinderen: Michael, Alex. Kleinkinderen: Felix, Ella, Zoe en Bay.
Sinds 1994 gemeentelid.
Afdelingen: Consumptie, Gebouwbeheer, Interieurverzorging en Ontvangst.

Wat maakte dat jij je geroepen voelde om oudste te worden?
Toen ik voor het eerst in de gemeente kwam met mijn vrouw, heette deze nog Air Hidup. Ik voelde mij al snel thuis waardoor ik mij ook wilde inzetten voor de gemeente. Ik ben begonnen met het helpen bij het klaarzetten van de stoelen en om de zaal gereed te maken voor de eredienst. Daarna werd ik coördinator geluid en celleider.

Toen Br. John mij vroeg als oudste heb ik daar goed over moeten nadenken. Zoals het toen ging, vond ik het wel goed gaan en waarom zou je dingen veranderen als het goed gaat? De Heer sprak echter tot mijn hart en liet mij inzien dat ik als oudste nog meer voor Zijn gemeente kon betekenen. Ik voel dit daarom ook echt als een roeping in plaats van een aanstelling.

Welke afdelingen vallen onder jou?
Consumptie door Jetty Symons, Gebouwbeheer door Harry Portier, Interieurverzorging door Jola van Dijke en Ontvangst door Sara Bakker

Wat is jouw taak als oudste naar de afdelingen toe die onder jou vallen?
Om te luisteren, te helpen waar nodig en als spreekbuis te functioneren van en naar het Leiderschapsteam.

Het nieuwe jaarthema is “Pressing Forward”. Wat betekent “Pressing Forward” voor jou? Hoe ga je zorgen dat dit thema echt gaat leven binnen Lifehouse?
Het thema van volgend jaar geeft aan dat we alleen overwinningen kunnen halen door voorwaarts te gaan. Dat betekent dat we als gemeente samen de stappen zullen moeten nemen en als Leiderschapsteam mogen we daarin voorgaan in woord en daad

Wat wil je in 2016 met Lifehouse bereiken?
Ik durf te dromen en in mijn droom zie ik Lifehouse groeien. Ik zie Lifehouse meer mensen bereiken en ik zie Lifehouse zich ontwikkelen naar een positie waar men niet meer omheen kan.

Als er mensen in de gemeente zijn die zouden willen dienen, wat moeten ze dan doen?
Er is een speciale training ontwikkeld hiervoor, Next Steps, maar natuurlijk spelen de connectgroepen hierin ook een grote rol. Daarnaast kan men ook altijd een beroep doen op het Leiderschapsteam.