Percy Roemers // werd ik overspoeld met een niet te beschrijven vreugde

Team_Percy_300

Percy Roemers
Leiderschapsteam en oudste van LIFEHOUSE Amsterdam.

Getrouwd met Santi, 3 kinderen: Jonathan, Elisabeth en Deborah.
Sinds 2002 gemeentelid.
Afdelingen: Crèche, Gebed en Outreach.

Wat maakte dat jij je geroepen voelde om oudste/LT te worden?
Toen Ps. John mij benaderde om lid te worden van het Leiderschapsteam, was ik niet voorbereid op die vraag. Ik dacht: Wauw Heer, wie ben ik om zo’n dergelijke positie te bekleden? Ik vroeg aan de Heer wat ik moest doen, maar elke keer als ik erover bad, werd ik overspoeld met een niet te beschrijven vreugde, een vreugde niet vanuit mijzelf. Ik zag het als een bevestiging van een woord, dat keer op keer, door verschillende voorgangers over mijn leven was uitgesproken: God wilt je gebruiken om Zijn woord te delen. Die intense vreugde was voor mij een bevestiging dat God mij wilde voorbereiden op een volgende stap in mijn geloofsleven, door Hem te dienen als oudste in de gemeente.

Welke afdelingen vallen onder jou?
Crèche onder leiding van Indratmi Verweij en Pamela van den Hoek, Gebedsteam samen met Patrick en Outreach samen met Michael Tan.

Wat is jouw taak als oudste naar de afdelingen die onder jou vallen?
Als oudste ben je eindverantwoordelijke voor de afdelingen die onder je vallen. Je bent aanspreekpunt en zorgt er voor dat de visie en missie van Lifehouse terug te vinden zijn in de plannen en de activiteiten van de betreffende afdelingen. Je bent ook schakel tussen het Leiderschapsteam en de teamleden en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld het jaarthema, voor zover van toepassing op jouw afdelingen, wordt uitgewerkt binnen de afdelingen. Verder is het belangrijk dat de afdeling betrokken is bij de activiteiten van de gemeente en ben je natuurlijk eerste aanspreekpunt voor allerlei zaken waar de afdeling tegenaan loopt.

Het nieuwe jaarthema is “Pressing Forward”. Wat betekent “Pressing Forward” voor jou? Hoe ga je zorgen dat dit thema echt gaat leven binnen Lifehouse?
In het woord pressing zit iets actiefs, je gaat niet alleen voorwaarts, maar je moet je ernaar uitstrekken, iets doordrukken. Paulus zegt in Filippenzen 3:14b dat hij zich uitstrekt naar hetgeen voor hem ligt, hij jaagt naar het doel. Als je iets wilt pakken moet je jezelf soms langer maken of uitstrekken dan wel je best ervoor doen om erbij te kunnen. Zo betekent “Pressing Forward” voor mij dat het meer is dan vooruit gaan, het is tot het uiterste gaan, het allerbeste geven om Zijn doel met de gemeente en ons leven te bereiken.
Ik denk dat de kracht van een boodschap zit in de herhaling; hiermee bedoel ik dat als het thema op verschillende manieren terugkomt, in de preek, tijdens bijbelstudies, prayermeetings, sessies met de afdelingen en de connectgroepen, het echt gaat leven voor de gemeenteleden, niet alleen in 2016, maar ook in de jaren die volgen.

Wat wil je in 2016 met Lifehouse bereiken?
Mijn gebed is dat Lifehouse in 2016 op de kaart wordt gezet, waardoor mensen in nood de weg naar onze gemeente kunnen vinden middels de connectgroepen. Dit niet alleen doordat onze naamsbekendheid wordt vergroot, maar ook doordat God krachtig in ons midden werkt waardoor Handelingen 2:47 zichtbaar wordt in Lifehouse:… en de Here voegde DAGELIJKS toe aan de kring, die behouden werden.

Als er mensen in de gemeente zijn die zouden willen dienen, wat moeten ze dan doen?
Ten eerste kunnen mensen door het volgen van Next Steps ontdekken welke bediening bij hen past. Maar één van de oudsten of coördinatoren kan natuurlijk altijd gewoon aangesproken worden. Samen met die persoon kan er gekeken worden wat voor bediening het beste bij diegene past, zodat zijn of haar talenten en gaven het beste tot hun recht komen!