Werk en OUTREACH

Jeroen_web_2015

Het begon als een gewone werkdag. ‘s Morgens naar je werk rijden, een ritje van een half uur met de auto. In je gedachten weet je dat je deze dag een half uurtje eerder naar huis gaat, om nog even langs de autogarage te gaan voor iets wat nog geregeld moest worden. Je begint gewoon aan je dagelijkse werkzaamheden. Dan is daar de tijd om eerder naar huis te gaan en dan komt de directie naar je toe met de vraag of je wilt overwerken. Het overwerken hield in dat het werk voor de volgende werkdag meteen uitgevoerd moest worden. Als we het niet zouden doen, dan waren er grote gevolgen voor het bedrijf waar ik werk. De keus is aan mij en een directe collega. Andere collega’s zeiden al: “Nee, dit hoef je niet te doen”.

Je wilt naar huis, even langs de garage en je weet dat je voor deze avond nog een bediening hebt voor LIFEHOUSE Amsterdam. Je vraagt je af, wat zou Jezus doen in zo’n situatie. Ga je je eigen weg? Of laat je zien dat je er bent voor de ander? Je weet dat als je luistert naar Gods stem, Hij voor alles de juiste uitweg heeft.  In Spreuken 16:3 (NBV) staat “Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.”. En Mattheüs 5:16 (GNB) zegt: “Zo moet u ook uw licht laten uitstralen voor de mensen. Dan kunnen zij het goede zien dat u doet, en zullen zij uw Vader in de hemel eer bewijzen”.  Er gaan in een kort moment allemaal Bijbelverzen door je hoofd heen, zoals 1 Corinthiërs 15:58 (NBV)Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn”. Ik weet dat ik dit werk wat ik doe van de Heer heb ontvangen. Ik heb geleerd te luisteren naar wat God tot mij zegt en niet om te kijken naar mijn eigen situatie. Zowel ik, als mijn collega besloten om door te werken.

Door de kracht van de Heilige Geest die me de rust gaf, hebben we met plezier en zonder tegenzin gewoon doorgewerkt tot het werk af was. Tegen middernacht gingen we naar huis en ondertussen heb ik kunnen regelen dat we de volgende dag vrij zijn. Al mijn afspraken en bedieningen kon ik nog steeds op tijd uitvoeren, en nog veel meer ter ere en glorie van Zijn Naam.

De boodschap die ik uit deze situatie voor een ieder heb is, grijp zo’n situatie aan om ‘JA, IK BEN BEREID‘ te zeggen, daar waar anderen ’NEE, DAT DOE IK NIET‘ zeggen. Je maakt zo een gebaar om uit te reiken (OUTREACHEN) naar je collega’s. Besef daarbij dat de Heer je zal belonen en dat je van Hem het erfdeel zult ontvangen. Want de Meester die je dient, is Christus!

Jeroen van Dommelen  (LIFEHOUSE Amsterdam)