Leven in Overvloed

Jeroen_web_2015

Vanaf Hemelvaartsdag tot de Pinksterdag zullen we weer ons jaarlijkse ’Dagen van Gebed’ hebben. Ons thema dit jaar is: ‘Living in the Overflow’ – wat wil zeggen ‘Leven in Overvloed’ [Jezus zegt: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” – Joh.10:10b]. Het is een leven dat gebaseerd is op de aanwezigheid van Zijn Geest in ons leven, die zowel het karakter van Christus als het overvloedig leven in Hem openbaart. Het is het karakter van Christus dat door Zijn Geest in ons leven gekenmerkt wordt door de vrucht van Zijn Geest zoals: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal.5:22). Deze geestelijke kenmerken van Zijn karakter brengen ons als gelovigen zo veel levensrijkdom en voldoening. Maar ook door diezelfde aanwezigheid van Zijn Geest in ons wordt onze relatie met God (gebedsleven) én met onszelf én met onze naaste zo vele rijker en zinvoller. Met andere woorden, een leven vervuld van Gods Geest geeft het leven een meerwaarde. Want alleen God, Die ons gemaakt heeft en ons in deze wereld geplaatst heeft, kan ons leven zinvol maken en de ware voldoening geven. Hij weet wat we nodig hebben en weet wat ons werkelijk gelukkig kan maken.

Gebed: Laten wij bidden dat Gods Geest in ons Zijn werk kan doen, zodat Zijn karakter in ons geopenbaard zal worden en dat onze relatie met God zo veel geestelijke rijkdom en overvloed kan schenken.

Jeroen van Dommelen