Het Paasfeest

Jeroen_web_2015

Binnenkort mogen wij het Paasfeest weer gaan vieren. Een feest wat al maanden van tevoren gekenmerkt wordt door paaseieren en de paashaas. Deze traditie is een verzonnen kinderritueel met een pedagogisch karakter van rond 1825. De paashaas schenkt oorspronkelijk slechts eieren aan kinderen die zich goed gedragen. Door de commercialisering van de feestperiode worden zowel eieren als hazen en klokken in chocoladevorm verkocht.

Voor mij als gelovig christen is Pasen het belangrijkste christelijke feest in het jaar, vooraf gegaan door Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag gedenken wij de kruisiging en de dood van Jezus Christus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Op Paaszondag vieren wij dat Jezus Christus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. We kunnen dit in de Bijbel lezen in bijvoorbeeld Mattheüs 27 en 28.

Door de commercialisering zijn velen in Nederland vergeten dat Pasen eigenlijk om Jezus Christus gaat. Ik heb zelf een paar jaar geleden mogen ervaren dat jongeren denken dat Pasen een feest is om te vieren dat bloemetjes en plantjes weer gaan groeien en bloeien.

Gebed: Laten wij bidden dat in Nederland meer mensen zullen geloven in Jezus, als de Opgestane Heer en dat men getuigen zal over hun levende Heer.